PPS คว้า 2 รางวัล SET Awards 2017

36

PPS คว้า 2 รางวัล CEO Awards mai และ Company Performance Awards งาน SET Awards 2017

นายประสงค์ ธาราไชย (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการบริษัท รับรางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยมสำหรับบมจ.ใน mai และ ดร.พงศ์ธร ธาราไชย (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร บมจ.โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส(PPS) รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม โดยรับเกียรติจาก ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ (กลาง) ประธานกรรมการ นางเกศรา มัญชุศรี (ซ้าย) กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ (ขวา) ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ผู้ร่วมก่อตั้งรางวัล SET Awards ร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ภายในงาน SET Awards 2017 ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์เเห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆนี้