PPS สร้างห้องให้น้องเรียน

36

ดร.พงศ์ธร ธาราไชย ประธานกรรมการบริหาร นายประวัติ กิติพงศ์ไพโรจน์ ผู้อำนวยการโครงการและพนักงาน บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) ส่งมอบห้องเรียนชั้นป.6 และทุนอาหารกลางวันให้โรงเรียนบ้านท่าแย้ โดยมีนายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการ จ.กาญจนบุรี และนส.นภัสวรรณ์ วิเศษสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าแย้ เป็นผู้รับมอบ ภายใต้กิจกรรม CSR โครงการทำห้องให้น้องเรียน โดยพนักงานของ PPS เป็นผู้ออกแบบ และลงมือสร้างใช้เวลาประมาณ 9 สัปดาห์ ณ โรงเรียน บ้านท่าแย้ จ.กาญจนบุรี เมื่อเร็วๆนี้