โครงการวิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่า ครั้งที่ 2

63

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมกับ ชมรมศิษย์เก่าวนศาสตร์ปราจีนบุรี และชมรมศิษย์เก่าป่าไม้แพร่เขตปราจีนบุรี สนับสนุนการประชาสัมพันธ์โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านร่วม “วิ่ง” ท่ามกลางบรรยากาศอันสวยงามของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โครงการวิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่า (Run for Rangers) ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560 เริ่มเวลา 06.30 น. เป็นต้นไป ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการอนุรักษ์คุ้มครองและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรสัตว์ป่าได้ให้ความสำคัญกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าได้ให้การช่วยเหลือในด้านต่างๆ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการเพื่อระดมเงินกองทุนในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ที่ประสบเหตุในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีชมรมศิษย์เก่าวนศาสตร์ปราจีนบุรี และชมรมศิษย์เก่าป่าไม้แพร่เขตปราจีนบุรี สนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อระดมทุนในกองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า โดยการจัดโครงการวิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่า (Run for Rangers) ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560 เริ่มเวลา 06.30 น. เป็นต้นไป ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้น เป็นการวิ่งในประเภทต่างๆ คือ ประเภทการแข่งขัน (Race Categories) : Half Marathon ระยะทาง 21 กิโลเมตร ค่าสมัคร 700 บาท, Mini Marathon ระยะทาง 10 กิโลเมตรค่าสมัคร 500 บาท, และ Fun-Run ระยะทาง 3 กิโลเมตร ค่าสมัคร 350 บาท ซึ่งจะได้รับสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรม เหรียญรางวัล เสื้อแข่งขัน ผู้ชนะในแต่ละประเภทจะได้รับถ้วยรางวัล

ทั้งนี้นักท่องเที่ยวท่านใดสนใจเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถสอบถามและสมัครได้ที่ http://khaoyaimarathon.com/index.php/registration/ สมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ โทร.08 6093 6529 ด่านตรวจอุทยานฯด้านปากช่อง(ด่านศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่) โทร. 08 6092 6531 ด่านตรวจ อุทยานฯด้านปราจีนบุรี (ด่านเนินหอม) โทร. 09 0782 1929 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานนครราชสีมา 2102 – 2104 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000โทรศัพท์ 0 4431 3030, 0 4421 3666 โทรสาร 0 4421 3667