กทพ. สานต่อกิจกรรมวันเด็ก “แบ่งปันรอยยิ้ม แด่น้องริมทางด่วน”

19

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จัดกิจกรรม “แบ่งปันรอยยิ้ม แด่น้องริมทางด่วน” ครั้งที่ 15 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ให้แก่เยาวชนที่โรงเรียนเมตตาวิทยา สมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม มาเป็นประธานในพิธี พร้อมมอบทุนการศึกษาสนับสนุนการเรียนการสอนให้แก่ทางโรงเรียน โดยมี นายชาตรี เลิศสิริมงคลชัย ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนเมตตาวิทยา เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนเมตตาวิทยา เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

Advertisement

บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและรอยยิ้ม โดย ดร.สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ กล่าวว่า กทพ. ได้จัดกิจกรรม “แบ่งปันรอยยิ้ม แด่น้องริมทางด่วน” ในช่วงวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปี ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน รวมเป็นเวลาถึง 15 ปีแล้ว โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้คือเพื่อต้องการให้การสนับสนุนและร่วมพัฒนาด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนที่อยู่ในโรงเรียนหรือเขตชุมชนใกล้แนวเขตทางพิเศษตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนที่อยู่ใกล้แนวเขตทางพิเศษอีกด้วย

ซึ่งการคัดเลือกสถานที่จัดกิจกรรมวันเด็กในปีนี้ สาเหตุที่เลือกโรงเรียนเมตตาวิทยา เนื่องจากเป็นโรงเรียนในความอุปถัมภ์ของสมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทย และตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ นอกจาก กทพ. ได้มาสร้างความสนุกสนานให้กับเยาวชนแล้ว ยังได้มอบทุนการศึกษาให้แก่ทางโรงเรียน เพื่อจะนำไปใช้พัฒนาการศึกษาในด้านต่างๆ ต่อไป

“สุดท้ายนี้ ผมขอให้นักเรียนได้ยึดมั่นและตั้งใจปฏิบัติตนตามคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ว่า ‘เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย’ เพื่อเป็นความหวังและนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติในอนาคต ทั้งนี้ การทางพิเศษฯ จะยังคงมุ่งมั่นที่จะดูแลสังคมและจัดกิจกรรมให้เป็นสาธารณะประโยชน์ต่อส่วนรวมและร่วมสร้างอนาคตของเด็กไทยตลอดไป” ดร.สุชาติ กล่าว