BSM จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 60

25

ประชุมผู้ถือหุ้น:  นายสุเรซ ซูบรามาเนียม (ที่4จากซ้าย) ประธานกรรมการ เป็นประธานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2560 นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์ (ที่2จากขวา)  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายมาร์ค เดวิด เรมมีจัน (ที่4จากขวา) ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ และคณะกรรมการ บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด  (มหาชน) หรือ BSM ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี2560 ณ อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม3