ชื่นชมความสามารถ เยาวชนพิการไทย คว้าเหรียญทอง GITC 2019

5

ร่างกายไม่ใช่อุปสรรคของการเรียนรู้ ร่วมปลื้มใจกับเยาวชนพิการไทย โชว์ผลงานยอดเยี่ยม คว้า 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน การแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี 2562 (2019 Global IT Challenge for Youth with  Disabilities) 

Advertisement

ตามกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้นำคณะเยาวชนพิการไทยเข้าร่วมการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี 2562 (2019 Global IT Challenge for Youth with Disabilities) จำนวน 8 คน ระหว่างวันที่ 23 – 30  พฤศจิกายน 2562 (รวมวันเดินทางไป – กลับ) ณ สาธารณรัฐเกาหลี

ผลการแข่งขันปรากฏว่าเยาวชนพิการไทย ได้เหรียญทองจากการแข่งขันประเภททีม คือ การแข่งขัน eCreative Challenge ซึ่งเป็นการแข่งขันนำโค้ดสั่งการให้หุ่นยนต์สามารถเคลื่อนไหวได้ตามโจทย์ที่ให้ไว้ ซึ่งทีมไทยนำหุ่นยนต์เข้าป้ายเป็นอันดับ 1 ทำเวลา 02.43.  นาที ซึ่งทีมไทย ประกอบไปด้วย 1) นางสาวจิดาภา นิติวีระกุล พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 2) นางสาวสุชัญญา หองส่ำ พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย  3) นายศุภโชค สุขจำลอง พิการทางออทิสติก และ 4) นายทยากร แจ่มปัญญา  พิการทางการเห็น

ส่วนอีกสองเหรียญเงิน ทีมไทย ได้จาก จากการแข่งขัน  eLife Map Challenge  และ eTool Challenge ได้แก่ นางสาวจิดาภา นิติวีระกุล พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ซึ่งสามารถทำได้ทั้งสองรายการ

สรุปเยาวชนพิการไทย ได้รับเหรียญรางวัล ดังต่อไปนี้

เหรียญทอง

การแข่งขัน eCreative (ทีม) เหรียญทอง ได้แก่ 1) นางสาวจิดาภา นิติวีระกุล พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 2) นางสาวสุชัญญา หองส่ำ พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย  3) นายศุภโชค สุขจำลอง พิการทางออทิสติก และ 4) นายทยากร. แจ่มปัญญา  พิการทางการเห็น

เหรียญเงิน

  1. การแข่งขัน eLife Map (รายบุคคล) เหรียญเงิน ของ นางสาวจิดาภา นิติวีระกุล พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย

2.การแข่งขัน eTool (รายบุคคล) เหรียญเงิน ของนางสาวจิดาภา นิติวีระกุล พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย