ไทรทัน โฮลดิ้ง ประชุมถือหุ้น 2560

132

ไทรทัน โฮลดิ้ง จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 นำทัพผู้บริหารชุดใหม่ประกาศปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นพร้อมวางกลยุทธ์เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ทุกกลุ่มธุรกิจในเครือเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้ความโปร่งใส โดยมี พล.อ. เลิศรัตน์ รัตนวานิช นั่งเป็นประธานกรรมการ พร้อมต่อวาระอีกสมัยให้กับ ชูชัย วนิชเรืองชัย ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และณัฐดนัย อินทรสุขศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ มุ่งเน้นให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนกับไทรทันและบริษัทย่อย ที่ห้องประชุมบางกอก ฮอลล์ โรงแรม เค รีสอร์ท เมื่อเร็วๆ นี้