โรงพยาบาลเจ้าพระยา ชวน ไขข้อข้องใจ มะเร็งเต้านมกับพันธุกรรม

5

โรงพยาบาลเจ้าพระยาขอเรียนเชิญสุภาพสตรีทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ “ไขข้อข้องใจ มะเร็งเต้านมกับพันธุกรรม” โดย ศ.ดร.นพ.พรชัย โอเจริญรัตน์ ศัลยแพทย์มะเร็งเต้านม วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 11.00 – 12.30 น. ณ หอประชุม พลโท นพ.โกวิท พัฑฒฆายน ชั้น 2 รพ.เจ้าพระยา สามารถสำรองที่นั่งได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ Call Center โทร. 02-433-8222, 02-433-5666

Advertisement