PPS คว้ารางวัล Rising Star และ Thailand Sustainability Investment

32

ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ และนางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบรางวัลแก่ ดร.พงศ์ธร ธาราไชย ประธานกรรมการบริหาร และนายธัช ธงภักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (PPS) ในฐานะที่ได้รับรางวัล SET Sustainability Awards ประเภท Rising Star และ Thailand Sustainability Investment ประจำปี 2560 ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆนี้