เช็คลิสต์กิจกรรมสนุก ๆ อัพทักษะภาษาอังกฤษน้อง ๆ ให้แน่นปึ๊ก!

3

ไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่า “ภาษาอังกฤษ” ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไปแล้ว ไม่ว่าจะเดินไปที่ไหน หรือ ทำกิจกรรมอะไร ก็จะเห็นภาษาอังกฤษสอดแทรกอยู่ในเกือบทุกสเต็ปของการดำเนินชีวิต

โดยเฉพาะเมื่อโลกปัจจุบันคือยุคของเทคโนโลยี ทำให้เส้นแบ่งของโลกค่อย ๆ เลือนรางและไม่มีพรมแดนเหมือนเดิมอีกต่อไป ดังนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่เด็ก ๆ ควรเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้สามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโลกแห่งอนาคตที่ภาษาอังกฤษจะมีบทบาทอย่างเข้มข้นมากขึ้นไปอีก

เพราะการฝึกฝนภาษาอังกฤษไม่เพียงแต่อยู่ในห้องเรียนเท่านั้น น้อง ๆ จะเก่งขึ้นอย่างรวดเร็ว ด้วยการฝึกฝนบ่อย ๆ บริติช เคานซิล จึงมี 5 กิจกรรมที่อยากให้น้อง ๆ ได้ลองทำกับครอบครัวหรือเพื่อน ๆ ซึ่งรับรองได้เลยว่าจะได้ทั้งความสนุกและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษไปพร้อมกัน

1.วางแผนและเขียนบล็อก (Blog) เกี่ยวกับหัวข้อต่าง ๆ เพราะการเขียนสามารถสร้างการจดจำได้เป็นอย่างดี และย้อนกลับมาดูได้เสมอ เช่นเดียวกับการเขียนบล็อกเป็นภาษาอังกฤษที่น้อง ๆ อาจเขียนบล็อกเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญน่าจดจำอย่างวันที่ครอบครัวมีการจัดปาร์ตี้ หรือตัวเองเรียนจบชั้นประถมศึกษาตอนต้น ซึ่งจะทำให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ของแต่ละเรื่องราว และกลับมาทบทวนได้ตลอดเวลา

2.เล่นเกมจับคู่คำศัพท์โดยใช้ Flashcards กิจกรรมยามว่างที่กระตุ้นให้น้อง ๆ สามารถจดจำคำศัพท์ได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถเลือกหมวดหมู่และทำบัตรคำศัพท์ได้เองจาก https://learnenglishkids.britishcouncil.org/print-make หรือดาวน์โหลดบัตรคำศัพท์ลงโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตก็ได้ ซึ่งอาจเริ่มต้นเล่น Flashcards จากจำนวนการ์ดครั้งละไม่มากแล้วค่อย ๆ เพิ่มจำนวนขึ้น

3.จัดนิทรรศการในธีมที่ตัวเองสนใจ สำหรับน้อง ๆ ที่มีจินตนาการเต็มเปี่ยมลองแสดงออกผ่านงานศิลปะด้วยการออกแบบโปสเตอร์สวย ๆ และจัดเป็นงานนิทรรศการขนาดย่อมที่บ้าน ซึ่งอาจชวนเพื่อน ๆ มาสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยกัน แล้วเชิญคุณพ่อคุณแม่มาร่วมงาน โดยทุกองค์ประกอบของงานต้องใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น ตั้งแต่รายละเอียดในการ์ดเชิญ ป้ายหน้างาน การกล่าวต้อนรับ และการบอกเล่าถึงแนวคิดของแต่ละโปสเตอร์

4.ชมวิดีโอการ์ตูน ปัดโหมดพากษ์ไทยทิ้งไปแล้วเลือกการดูแบบ Soundtrack และหากต้องการฝึกภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นก็อาจเลือกคำบรรยายเป็นภาษาอังกฤษด้วย ซึ่งทำให้น้อง ๆ ได้ทั้งความสนุกสาน และฝึกการฟังภาษาอังกฤษไปพร้อมกัน หลังจากนั้นก็อาจเล่นเกมส์ตอบคำถามวัดความจำจากการ์ตูนที่ดูด้วยก็ได้

5.Role Play ในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการจดจำคำศัพท์ได้ดียิ่งขึ้น การแสดงบทบาทสมมติจะช่วยให้เข้าใจสถานการณ์จริง และรู้ว่าควรสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างไร โดยเฉพาะการจำลองเหตุการณ์ที่น่าจะพบเจอบ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น การสั่งอาหารในร้านอาหาร นักท่องเที่ยวมาสอบถามเส้นทาง เป็นต้น ซึ่งเป็นการฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ และช่วยให้น้อง ๆ ไม่ตื่นเต้นเมื่อต้องเจอกับสถานการณ์ดังกล่าว

แต่หากน้อง ๆ ได้ลองทำ 5 กิจกรรมนี้แล้วและรู้สึกว่าอยากเติมเต็มภาษาอังกฤษให้แน่นปึ๊ก! กว่าเดิม ลองมาเปิดประสบการณ์ใหม่กับคอร์ส Primary Plus ของบริติช เคานซิล ที่ออกแบบมาสำหรับเด็กระดับชั้นประถมศึกษาโดยเฉพาะ และให้ความสำคัญกับบทเรียนที่เหมาะกับพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัย ด้วยการแบ่งระดับชั้นในการเรียนรู้ ซึ่งสร้างความสมดุลของทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน พร้อมทั้งเสริมสร้างความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่วให้กับน้อง ๆ ผ่านสื่อหลากหลายประเภทในบรรยากาศการเรียนการสอนระดับนานาชาติจากครูของบริติช เคานซิล ซึ่งได้รับการเทรนมาอย่างดีในการสร้างห้องเรียนที่ยอดเยี่ยมและมีคุณภาพ

โดยครูของบริติช เคานซิลจะสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ ด้วยการผสมผสานกิจกรรมเดี่ยวและกลุ่ม ผ่านการสอนที่กระตุ้นเด็กให้เกิดความท้าทายที่จะทำให้สำเร็จ และสนุกไปกับกิจกรรมที่ทำให้พวกเขาอยากเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เด็ก ๆ จะได้ฝึกการทำงานเดี่ยวและกลุ่มในการหาคำตอบและนวัตกรรมใหม่ ๆ ไม่เพียงเท่านั้น คอร์ส Primary Plus ยังพัฒนาทักษะสำคัญต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในอนาคต ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ, ความเป็นผู้นำและการพัฒนาบุคลิกภาพ, ความร่วมมือและการทำงานร่วมกับผู้อื่น, การคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา, การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม และความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัล ซึ่งสามารถดูรายละเอียดของคอร์ส Primary Plus เพิ่มเติมได้ทาง www.britishcouncil.or.th/english/children/primary-plus

เพราะโลกอนาคตอาจผันผวนเกินคาดเดา น้อง ๆ จึงควรเตรียมตัวเองให้พร้อมที่สุดทั้งทักษะภาษาอังกฤษและทักษะชีวิต ซึ่งหากมีครบ 2 ด้านนี้ก็จะยิ่งเป็นแต้มต่อสำคัญในการใช้ชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21ได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น

เกี่ยวกับ บริติช เคานซิล
บริติช เคานซิล คือ องค์กรนานาชาติเพื่อส่งเสริมการศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรมแห่งสหราชอาณาจักร เราทำงานกับประเทศต่าง ๆ กว่า 100 ประเทศทั่วโลกผ่านงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ การศึกษา และภาคประชาสังคม ในปีที่ผ่านมาเราสื่อสารโดยตรงกับผู้คนมากกว่า 80 ล้านคน และสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ สื่อวิทยุโทรทัศน์ และสิ่งพิมพ์กับผู้คนกว่า 791 ล้านคน เราสร้างประโยชน์แก่ประเทศที่เราทำงานด้วยผ่านทรัพยากรทางวัฒนธรรมของ สหราชอาณาจักร เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนให้ดีขึ้นโดยการสร้างโอกาส สร้างเครือข่าย และสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน บริติช เคานซิล ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2477 ภายใต้พระบรมราชานุญาตและพระราชบัญญัติองค์การอิสระแห่ง สหราชอาณาจักร เราได้รับเงินสนับสนุนร้อยละสิบห้าโดยรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักร