ลอยกระทงทั่วไทย เที่ยวไหนดี

43

ททท.ประกาศจัดงาน “สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง” ประจำปี พ.ศ. 2562  กิจกรรมที่สร้างคุณค่าความเป็นไทย  สะท้อนภาพลักษณ์ และวิถีชีวิตของคนไทย ตลอดจนเปิดประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมเรียนรู้และสัมผัสประเพณีอันดีงาม โดยมีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจทั่วทั้งประเทศ

Advertisement

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เปิดเผยว่า ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีที่สืบทอดมาแต่โบราณ แสดงให้เห็นถึงความผูกพันของวิถีชีวิตคนไทยกับสายน้ำ และการรำลึกถึงพระคุณของสายน้ำ ซึ่ง  ททท. ได้ร่วมสืบสานประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่อง   ในปีนี้ได้จัดงานและสนับสนุนการจัดงานประเพณีลอยกระทงทั่วประเทศ ได้แก่ พื้นที่ที่ ททท. จัดงานฯ คือ งานสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง พ.ศ. 2562 ณ สวนสันติชัยปราการ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป

กิจกรรมภายในงาน นำเสนอกิจกรรมทางวัฒนธรรมไทยในรูปแบบใหม่ เพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทง สะท้อนให้เห็นถึงประเพณี ที่งดงามของไทย ความศรัทธาทางพุทธศาสนา ตามวิถีชีวิตที่เกี่ยวกับสายน้ำและชูอัตลักษณ์ในพื้นที่เอกลักษณ์ทั่วประเทศ พร้อมกิจกรรมอื่นๆที่สนใจ เช่น ปรากฏการณ์ม่านน้ำนิรมิต ขบวนแห่ทางวัฒนธรรมการแสดงดอกไม้ไฟโบราณ ศิลปหัตถกรรมทรงคุณค่าในรูปแบบต่างๆ อาทิ   การแทงหยวก การประดิษฐ์หัวโขน การทำพนมหมากพนมดอกไม้ เป็นต้น ทั้งนี้พื้นที่ที่ ททท. สนับสนุนการจัดงาน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดตาก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด และกรุงเทพมหานคร ซึ่งในแต่ละพื้นที่มีเอกลักษณ์และกิจกรรมในการจัดงานที่แตกต่างกันไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2562 จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2562 โดยมีกิจกรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของชาวล้านนา  ได้แก่ กิจกรรม “ต๋ามผางปะตี๊ดส่องฟ้าฮักษาเมือง” ณ อนุเสาวรีย์สามกษัตริย์ ,  การแสดงประติมากรรมโคมไฟสีสันยี่เป็ง  ณ รอบคูเมือง ประตูเมืองและแจ่งเมือง , พิธีบวงสรวง ศาลพระภูมิ , เจดีย์ขาว , ขอขมาแม่น้ำปิง ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ,  ท่าน้ำศรีโขง, การปล่อยกระทงสายสืบสานล้านนา ณ ลำน้ำปิง

งานประเพณี ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2562 วันที่ 2-11 พฤศจิกายน 2562  โดยจะมีพิธีรับอรุณแห่งความสุข ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงค์ ณ สะพานบุญ วัดตระพังทอง ,  ตลาดแลกเบี้ย ตลาดโบราณสมัยกรุงสุโขทัย การแสดงกีฬาพื้นบ้าน ณ บริเวณศาลาสี่หลัง  , กิจกรรมข้าวขวัญ วันเล่นไฟ  ณ บริเวณลานหน้าวัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย, การแสดงพลุตะไล ไฟพะเนียง ณ บริเวณสระน้ำวัดสระศรี (ตระพังตระกวน), กิจกรรมขบวนอัญเชิญไฟพระฤกษ์และพระประทีปแห่รอบเมืองสุโขทัย

งานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑,๐๐๐ ดวง ประจำปี 2562  วันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2562 ณ: ริมสายธารลานกระทงสาย เชิงสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี อำเภอเมือง จังหวัดตากกิจกรรมในงานจะมีขบวนอัญเชิญพระประทีปพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์  ขบวนแห่เรือกระทงสาย ขบวนแห่สายกระทงทั้ง 7 สาย, กิจกรรมการลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง และกิจกรรมดินเนอร์อาหารพื้นเมือง

งานลอยกระทงตามประทีป ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่: 11 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะเป็นการลอยกระทงริมแม่น้ำเจ้าพระยา

งานลอยกระทงกรุงเก่า วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณ 4 มุมเมือง เกาะเมืองอยุธยา ได้แก่ ใต้สะพานปรีดีย์ฯ เจดีศรีสุริโยทัย หน้าพระราชวังจันทรเกษม ป้อมเพชร และอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทุ่งภูเขาทองโดยจะมีกิจกรรมประกวดกระทง, กิจกรรมประกวดนางนพมาศ

– งานลอยกระทงตาละปัด ย้อนอดีตอาบน้ำเพ็ญ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจัดแบบประเพณีโบราณ การประดิษฐ์กระทง และแจกกระทงตาละปัด  และพิธีอาบน้ำเพ็ญ

งานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง ประจำปี 2562 จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2562  ณ วัดภุมรินทร์กุฏีทอง จะมีกิจกรรมชมการลอยกระทงกาบกล้วย, การประกวดกระทงและเรือไฟ   ชิงถ้วยพระราชทาน ,การประกวดนางนพมาศแม่ลูก, การสาธิตทำกระทงกาบกล้วย การแทงหยวก การพับใบเตย และการสานทางมะพร้าว ฯลฯ

งานสมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป เมืองร้อยเอ็ด ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์และบึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด งานลอยกระทงของจังหวัดร้อยเอ็ดบ่งบอกสัญลักษณ์และอัตลักษณ์ของ ภาคอีสานได้เป็นอย่างดี ในการจัดกิจกรรมลอยกระทง กิจกรรมสำคัญในปีนี้ประกอบด้วย พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง การประกวดกระทงประทีปใหญ่ การประกวดกระทงอนุรักษ์ธรรมชาติ การประกวดธิดาสาเกตนคร     การประกวดรำวงสมมาน้ำคืนเพ็ง เส็งประทีป และขบวนจำลองเหตุการณ์ขบวนแห่กระทงเมืองสาเกตนครฯ

งาน River Festival 2019 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 5 “เสียงสุขแห่งสายน้ำ”จังหวัดกรุงเทพมหานคร วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2562  ตั้งแต่เวลา 17.00-22.30 น. ซึ่งจะมีสถานที่จัดงาน 10 สถานที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร, วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร, ท่ามหาราช,  วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร,  วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, ยอดพิมาน ริเวอร์วอล์ค, ล้ง 1919,  เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์, สุขสยาม ณ ไอคอนสยาม และวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร จะเป็นการแสดงทางวัฒนธรรมและการแสดงร่วมสมัย, กิจกรรมลอยกระทง และการออกบูธร้านค้าชุมชนต่างๆ

งาน ICONSIAM CHAO PHRAYA RIVER OF GLORY เฉิดฉายประกายเจ้าพระยา มหานทีแห่งสยาม วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562  ณ บริเวณริเวอร์พาร์ค ไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร โดยจะมี: นิทรรศการกระทงจากแรงบันดาลใจของ 15 สถานทูต และการแสดง ระลึกถึงคุณพระแม่คงคา จุดกำเนิดความเจริญรุ่งเรืองของมหานครแห่งความรุ่งโรจน์

โดยรูปแบบงานในปีนี้ทั้งหมด ททท. เน้นการลดใช้พลาสติก ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากรณรงค์ให้ประชาชนเลือกซื้อ เลือกใช้กระทงจากวัสดุธรรมชาติ และรณรงค์ 1 ครอบครัว 1 กระทง เพื่อลดปริมาณกระทงในช่วงเทศกาล

ททท.คาดว่าการจัดงานในปีนี้จะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และแต่ละพื้นที่มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยสูง โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่คึกคักกว่าพื้นที่อื่นๆ กอปรกับในปีนี้ขยายวันลอยกะทงจาก 3 วัน  เป็น 4 วัน  คาดว่าจะมีอัตราการเดินทางท่องเที่ยวใน 5 พื้นที่เอกลักษณ์ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ตาก สุโขทัย สมุทรสงคราม และร้อยเอ็ด ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกว่า 4.64 แสนคน/ครั้ง ขยายตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 9 จากปีที่ผ่านมา ซึ่งแบ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยประมาณ 3.6 แสนคน/ครั้ง นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประมาณ 97,000 คน/ครั้ง และสร้างรายได้หมุนเวียนในพื้นที่ ประมาณ 2,000 ล้านบาท4k