มข.ต้อนรับ คณะผู้แทนสหภาพยุโรป

2

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ที่ปรึกษา รักษาการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมต้อนรับ ฯพณฯ เอกอัครราชทูต เปียร์ก้า ตาปิโอลา เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนสหภาพยุโรป ประจําประเทศไทย ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “The European Union in the World and EU-Thai Relations” ในการนี้ มี นักศึกษา ร่วมฟังบรรยายกว่า 200 คน ณ ห้อง W301 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะขั้นพื้นฐาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Advertisement