IWG แนะนำความยืดหยุ่นในองค์กร ช่วยรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ

1

ปัจจุบันโลกของเรามีความซับซ้อนเพิ่มมากยิ่งขึ้น ทำให้แนวคิดการทำงานที่มีความยืดหยุ่นจึงเป็นส่วนสำคัญในการช่วยและรักษาสมดุลชีวิตการทำงานของพนักงานได้อย่างลงตัว

Advertisement

มร. ลาร์ส วิททิก ผู้จัดการประจำประเทศ ของสเปซเซส ภายใต้เครือ IWG ในประเทศไทย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม กัมพูชา และเกาหลีใต้ เปิดเผยว่า จากผลสำรวจของ IWG ในปี พ.ศ.2562 เกี่ยวกับพื้นที่สำนักงานชั้นนำระดับโลก ที่ได้ทำการสอบถามผู้คนกว่า 15,000 รายใน 80 ประเทศทั่วโลก พบว่า 77 เปอร์เซ็นต์ของนักธุรกิจเริ่มแนะนำการทำงานแบบยืดหยุ่นในองค์กรเพื่อพัฒนาระบบการรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น โดย 75 เปอร์เซ็นต์ของผู้ทำแบบสอบถามยังเห็นตรงกันว่าการทำงานอย่างยืดหยุ่นถือเป็นบริบทใหม่ในการทำงานที่จำเป็นอย่างยิ่ง

โดยอีกส่วนหนึ่งที่ไม่เห็นถึงความสำคัญของการทำงานแบบยืดหยุ่น จะต้องเสียโอกาสในการหาบุคลากรใหม่ที่มีคุณภาพไป ผลสำรวจฉบับนี้ยังชี้ให้เห็นว่า 83 เปอร์เซ็นต์ของผู้ทำแบบสอบถามอาจไม่ตอบรับงานที่ไม่ส่งเสริมให้มีการทำงานแบบยืดหยุ่น ในขณะเดียวกันเกือบหนึ่งในสาม (28 เปอร์เซ็นต์) กล่าวว่าพวกเขาให้ความสำคัญกับการที่สามารถเลือกทำเลในการทำงานได้ด้วยตัวเอง มากกว่าการได้รับเงินเพิ่มหากทำงานในวันหยุด

นอกจากนี้ ผลสำรวจของ IWG ยังชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการลดเวลาที่ใช้ในการเดินทางไปทำงานอีกด้วย โดยสองในห้าของผู้ทำแบบสอบถามทั่วโลกเห็นตรงกันว่าการเดินทางเป็นอะไรที่แย่ที่สุดในแต่ละวันของพวกเขา และมากกว่าครึ่งเชื่อว่าประเด็นเรื่องต้องไปออฟฟิศเพื่อทำงานเพียงอย่างเดียวจะล้าสมัยไปในอีกสิบปีข้างหน้า การมีทางเลือกในการทำงานในสถานที่ที่ยืดหยุ่นและไม่ไกลบ้านจะช่วยแก้ปัญหาข้อนี้ได้ ทั้งยังช่วยให้แต่ละวันของพวกเขามีความสุขมากขึ้น จากเวลาที่เพิ่มขึ้นหากไม่ต้องเดินทางเป็นระยะนานๆ

หากบริษัทต่างๆ ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือพนักงานในการจัดสมดุลในชีวิตการทำงานและชีวิตประจำวัน จะเป็นตัวแสดงให้เห็นถึงความทันสมัยและความคิดอันก้าวหน้าขององค์กร เพื่อสะท้อนถึงความใส่ใจในพนักงานอย่างแท้จริง ด้วยหลักฐานอ้างอิงที่แสดงให้เห็นว่าพนักงงานทั่วโลกต่างมองหางานที่ให้ความสำคัญกับพนักงานมากขึ้น

นอกจากการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่พนักงานแล้ว ผลสำรวจของ IWG ยังพบว่า 64 เปอร์เซ็นต์ของผู้ทำแบบสอบถามเลือกที่จะทำงานในองค์กรที่มีความยืดหยุ่นในการทำงาน เพราะจะอำนวยให้การขยายบริษัทและทำงานในต่างประเทศ รวดเร็วและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ในขณะที่ 66 เปอร์เซ็นต์ กล่าวว่าการทำงานแบบยืดหยุ่นจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานได้มากยิ่งขึ้นเช่นกัน