ไฟร์เวิร์คสฯ จัดงานใหญ่ Thailand Marine & Offshore Expo 2019

52

ไฟร์เวิร์คส มีเดีย ไทยแลนด์ จับมือภาครัฐ- เอกชน ประกาศความพร้อมการจัดงาน“ Thailand Marine & Offshore Expo (TMOX) 2019” ขึ้นเป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการ ร่วมกับงาน Oil & Gas Thailand (OGET) 2019 ที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 9  ระหว่าง 9 – 11 ต.ค.นี้ คาดเงินสะพัด กว่า 100 ล้านบาท พร้อมเผย พื้นที่การจัดงานเพิ่มเป็น 6,000 ตรม. ขณะ 150 หน่วยงานรัฐ- เอกชน ตอบรับเข้าร่วมงาน

Advertisement

นางสาวปุณฑริกา แสนฤทธิ์ ผู้จัดการ บริษัท ไฟร์เวิร์คส มีเดีย ไทยแลนด์ จำกัด  กล่าวว่า การจัดงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้านต่อเรือ เดินเรือ และอุตสาหกรรมนอกชายฝั่งทะเล รวมทั้งอุตสาหกรรมด้านน้ำมันและก๊าซ และปิโตรเคมี Thailand Marine & Offshore Expo (TMOX) 2019 ในประเทศไทยในครั้งนี้ ถือเป็นการส่งเสริมให้ไทย เป็นศูนย์กลางการเดินเรือในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Establishing Thailand as a Maritime Hub In South East Asia)” โดยผู้เข้าร่วมงานจะได้เห็นการพัฒนา และนวัตกรรมของอุตสาหกรรมนอกชายฝั่ง และยังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แนวคิด อันอาจจะก่อให้เกิดการลงทุนร่วมกัน พร้อมทั้งช่วยยกระดับขีดความสามารถในการทำธุรกิจ ให้กับผู้ประกอบการในประชาคมเอเซียน ภูมิภาคเอเชีย และระดับโลก

งาน TMOX 2019 และ OGET 2019จัดขึ้นบนพื้นที่ถึง  6,000 ตารางเมตร ถือว่ายิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมา ด้วยมีผู้ประกอบการชั้นนำให้ความสนใจรวมงานกว่า 150 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม, กรมเจ้าท่า, ท่าเรือแหลมฉบัง, บริษัท อู่กรุงเทพ จํากัด, สมาคมต่อเรือและซ่อมเรือไทย, สมาคมเจ้าของเรือไทย,สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน),  บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด, บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด, บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยออยล์มารีน จำกัด, บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ), บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด และสถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย

สำหรับกิจกรรมภายในงานก็น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เช่น การแสดงนิทรรศการพัฒนาของนวัตกรรม เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมต่อเรือ เดินเรือ อุตสาหกรรมเรือท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมนอกชายฝั่งทะเล และกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน ก๊าซ  และปิโตรเลียม พร้อมทั้งจัดให้เกิดการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจกับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้ซื้อ ในกิจกรรม Business Matching การจับคู่ธุรกิจ

นอกจากนี้ยังมีงานสัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การสัมมนา Thailand Maritime Week 2019” ภายใต้ธีม “สัมมนาเพื่อทางเลือกในการรับมือมาตรการ IMO 2020  การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในอุตสาหกรรมเดินเรือ” ซึ่งจัดโดยสมาคมเจ้าของเรือไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ และเพื่อสร้างความพร้อมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อเรือ เดินเรือ และเจ้าของเรือในประเทศไทย ในการปรับตัวรับมาตราการ IMO 2020 ที่จะเริ่มบังคับใช้ใน 2 เดือนข้างหน้า ซึ่งกฎระเบียบ IMO จะเข้ามาช่วยลดการปล่อยกำมะถัน หรือก๊าซซัลเฟอร์ (Sulphur) ในการเดินเรือลงจากปัจจุบันที่ 3.5% ให้เหลือเพียง 0.5% เพื่อลดมลพิษทางอากาศให้กับโลกเรา ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในอุตสาหกรรมการเดินเรือ และเจ้าของเรือทั่วโลก

“งาน Thailand Marine & Offshore Expo (TMOX) 2019 ขึ้นอย่างเป็นทางการครั้งแรก โดยงานนี้จัดขึ้นพร้อมกับงาน “Oil & Gas Thailand (OGET) 2019 Thailand” งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอุตสาหกรรมด้านน้ำมัน ก๊าซ และปิโตรเคมี โดยทั้ง 2 งาน เป็นงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นอกชายฝั่งเช่นเดียวกัน โดยอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ก๊าซ และน้ำมัน การหาวัตถุดิบ หรือการขุดเจาะน้ำมัน จะมีการสร้างแท่นขุดเจาะการทะเล ซึ่งต้องข้องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนอกชายฝั่งอย่างเลี่ยงไม่ได้ จึงนำ 2 งานมาจัดคู่ขนานกัน ทั้งนี้คาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 5,000 คน ส่งผลให้มีมูลค่าการซื้อขาย และเจรจรการค้าระหว่างกัน มูลค่าไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท” นางสาวปุณฑริกา กล่าว

 

นางสาวพรเพ็ญ ด่านภักดี ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร กลุ่มบริษัทยูนิไทย เปิดเผยในงานแถลงข่าวว่าในการเข้าร่วมการสนับสนุนงานครั้งนี้ เราอยากสร้างความเชื่อมั่นในคนภายในประเทศและต่างประเทศ ได้รู้ถึงขีดความสามารถของอุตสาหกรรมต่อเรือในประเทศไทยที่ก้าวไปทัดเทียมประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคได้ เราพร้อมช่วยกันผลักดันสนับสนุนอุตสาหกรรมการต่อเรือในประเทศให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ

“เชื่อว่างานนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการในประเทศ ให้มีศักยภาพมากขึ้นโดยเฉพาะกับกลุ่มอุตสาหกรรมด้านการต่อเรือ เดินเรือ ภาคการขนส่งด้านการส่งกำลังบำรุง ระบบรักษาความปลอดภัย อุตสาหกรรมการประมงนอกชายฝั่ง โลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมเรือท่องเที่ยว ร่วมไปถึงอุตสาหกรรมด้านพลังงานน้ำมัน ก๊าซ และปิโตรเคมี ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในส่วนของกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ” นางสาวพรเพ็ญ กล่าว

ด้านนางสาวกนกพร ดำรงกุล  ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ  สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า ในฐานะผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ “สสปน. มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ บริษัท ไฟร์เวิร์คส มีเดีย ไทยแลนด์ จำกัด ได้จัดงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมด้านต่อเรือ เดินเรือ และอุตสาหกรรมนอกชายฝั่งทะเล รวมทั้งอุตสาหกรรมด้านน้ำมันและก๊าซ และปิโตรเคมี “ Thailand Marine & Offshore Expo (TMOX) 2019 ” แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของตลาดอาเซียนที่เติบโตขึ้นในสายตาผู้ลงทุนจากต่างชาติ โดยทาง สสปน. มีนโยบายสนับสนุนการจัดงานเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทที่มีศักยภาพของไทยและต่างชาติเพื่อสร้างให้เกิดงานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจที่มีความน่าสนใจ โดยเฉพาะธุรกิจอุตสาหกรรมนอกชายฝั่ง ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นในอนาคต ตามสภาพความเป็นอยู่ของสังคมปัจจุบันที่การขนส่งทางเรือ การท่องเที่ยว การหาแหล่งพลังงานนอกชายฝั่ง และอื่นๆ

“สสปน.มีความเชื่อว่าด้วยศักยภาพและความพร้อมต่างๆ ของประเทศไทย สามารถช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตในภาคธุรกิจ พัฒนาให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่สำหรับการเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติ และ ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศต่อไปในอนาคต” นางสาวกนกพร กล่าว

งาน Thailand Marine & Offshore Expo (TMOX) 2019” งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้านต่อเรือ เดินเรือ และอุตสาหกรรมนอกชายฝั่งทะเล พร้อมด้วย งาน “ Oil & Gas Thailand (OGET) 2019 Thailand” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2562 ที่อาคาร 100 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา