“มาม่า” จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม รวมพลนักกีฬา 12 ประเทศ

7

นางชัยลดา ตันติเวชกุล (กลาง) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ในนามผลิตภัณฑ์มาม่า ร่วมกับ นายวิเชียร จึงวิโรจน์ (ที่ 3 จากซ้าย) อุปนายก สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และ นายสมเกียรติ วิทยาศิริกุล (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม (โกะ) รายการ “Mama Cup Go International Championship 2019” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Advertisement

เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยและผู้เล่นกีฬาหมากล้อมได้เข้าร่วมการแข่งขันกับนักกีฬาอาชีพจากต่างชาติ พร้อมทั้งพัฒนาทักษะของตนเองให้สามารถแก้ปัญหาและวางแผนได้อย่างเป็นระบบ โดยในปีนี้มีนักกีฬาหมากล้อมเข้าร่วมแข่งขันกว่า 800 คน จาก 12 ประเทศ ได้แก่ ไทย ฮ่องกง ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน เวียดนาม สิงคโปร์ ไต้หวัน ออสเตรเลีย ยูเครน นิวซีแลนด์ และสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้จัดขึ้น ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2