มูลนิธิทีเอ็มบี รับบริจาค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโพดุล

7

มูลนิธิทีเอ็มบี ได้เปิดบัญชีรับบริจาคจากลูกค้าและประชาชนทั่วไป เพื่อร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโพดุล โดยสามารถบริจาคเงินผ่าน บัญชีธนาคารทีเอ็มบี ประเภทบัญชีออมทรัพย์ “มูลนิธิทีเอ็มบี เพื่อโครงการสาธารณกุศล” บัญชีเลขที่ 001-9-48057-3 ผ่านช่องทางของทีเอ็มบีดิจิทัลแบงก์กิ้ง ประกอบด้วย TMB Touch โมบายล์แอปพลิเคชั่น, TMB Direct อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง, ATM และตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ (ADM) ของทีเอ็มบี รวมทั้งที่เคาน์เตอร์สาขาธนาคาร

Advertisement

รายได้จากการบริจาคทั้งหมดจะนำไปมอบให้สภากาชาดไทย ซึ่งกำลังดำเนินการบรรเทาทุกข์ผู้ที่ประสบภัยจากพายุโพดุลในครั้งนี้ และสามารถขอรับใบลดหย่อนภาษี โดยระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และหลักฐานการโอนเงินบริจาคมายัง info@tmbfoundation.or.th ทางมูลนิธิจะดำเนินการจัดส่งใบเสร็จเพื่อใช้ในการลดหย่อนภาษีทางอีเมลต่อไป