“Future SDX Masterclass of Digital Economy”

30

ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน และในหลายๆ ภาคธุรกิจต้องปรับตัวในยุคที่มีการแข่งขันกันสูง โดยการใช้ดิจิทัลก็มีการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ธุรกิจในปัจจุบันจึงจำเป็นต้องคิดหาวิธีใหม่ๆ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วฉับพลัน

Advertisement

ในขณะเดียวกันหากหน่วยงาน องค์กร และผู้ที่บริหารงาน และทำงานไม่มีการปรับตัว แน่นอนว่าก็จะวิ่งตามเทคโนโลยีไม่ทัน นั่นจึงเป็นที่มาของโปรแกรม Sasin Digital Experience (SDX) ซึ่งเกิดขึ้นเพื่อตอบโจทก์การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล หลักสูตรธุรกิจระยะสั้น ที่ให้ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับธุรกิจดิจิตอล ที่จัดขึ้นโดย สถาบันบัณฑิตบริหารศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และหลังจากเปิดโปรแกรม SDX รุ่นที่ 1 ไปก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จนเป็นที่มาของรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องทันที นายกวิน แก่นตระกูล ผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้งโครงการ Sasin Digital Experience (SDX) กล่าวว่า..ตอนนี้ประเทศไทยได้เข้ามาสู่ดิจิทัลอย่างเต็มตัวแล้ว แต่การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับดิจิทัลจริงๆ ยังมีจำกัดกันอยู่ นี่จึงเป็นที่มาของโปรแกรมการศึกษา Sasin Digital Experience (SDX) โดยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (SASIN) เพื่อต่อยอดองค์ความรู้เชิงลึกในธุรกิจดิจิตอลอย่างแท้จริงให้กับคนรุ่นใหม่ หรือบุคคลที่ต้องการเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ รวมถึงทักษะต่างๆ ที่มีความจำเป็นต่อการทำงานที่จะนำพาไปสู่การประสบความสำเร็จในยุคดิจิทัลนั่นเอง

สำหรับ SDX (Sasin Digital Experience) รุ่นที่ 2 จะเป็นโปรแกรมเกี่ยวกับดิจิทัลและสร้างเน็ทเวิร์คระยะสั้น ภายในระยะเวลา 12 สัปดาห์ (เรียนทุกวันเสาร์) อีกทั้งยังมีโปรแกรมไปศึกษาที่ซานฟรานซิสโกจำนวน 5 วัน โดยผู้เรียนได้ไปดูงานที่ซิลิคอน วัลเลย์ 2 วัน และอีก 1 วัน จะเป็นในเรื่องของการทำกิจกรรมสร้างความรู้ต่างๆ

เป้าหมายของการศึกษาโปรแกรมนี้ คือ การมอบความรู้ทางด้านดิจิทัลเชิงลึกจากผู้นำทางด้านดิจิทัลของโลก รวมไปถึงการสร้างทักษะและความรู้เชิงกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนเรื่องของดิจิทัล ทรานฟอร์มเมชั่นให้กับผู้เรียนและองค์กร โดยโปรแกรมของทาง SDX จะมี ผู้ประกอบการ ผู้บริหารที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดิจิทัลเชิงลึก ทั้งในอดีต ปัจจุบัน

สามารถคาดเดาแนวโน้มในอนาคตได้มาให้ความรู้ โดยการเรียนรู้นั้นจะมีทั้งการเรียนในห้องเรียน การทำเวิร์คช้อป และการอภิปรายแบบกลุ่มจากกรณีศึกษาต่างๆ ที่จะมาผสมผสานกันลงตัว ภายใต้การดูแลของ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยจะเรียนกันทุกวันเสาร์ เวลา 13.00 – 17.00 น. ในส่วนของการไปศึกษาที่ซานฟรานซิสโกนั้นจะใช้เวลาทั้งสิ้น 5 วัน นอกจากนี้ในส่วนของการสร้างเน็ตเวิร์ค ทาง SDX จะจัดให้ผู้เรียนสามารถมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันหลังเลิกเรียนในแต่ละสัปดาห์อีกด้วย

ในส่วน SDX รุ่นที่ 2 จะเปิดสอนช่วงปลายตุลาคมถึงมกราคม อนาคตเราเชื่อว่า AI จะมาแทนคนทำงานค่อนข้างเยอะ ฉะนั้นทักษะที่ต้องเรียนรู้ คือ ทักษะใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา เลยอยากแนะนำว่าผู้ที่สนใจที่จะเข้ามาควรตั้งต้นจากการคิดออกจากกรอบของตัวเองก่อน

ส่วนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการอุ่นเครื่องก่อนถึงการเรียนจริงๆ ทาง SDX โดย ศศินทร์ ฯ จึงจัด SDX Masterclass ขึ้นมา เพื่อต้องการให้ผู้สนใจที่อยู่ในแวดวงธุรกิจ ตระหนักรู้ และตื่นตัวกับยุคอุตสาหกรรม 4.0 ที่จะเกิดขึ้นอีกไม่ปีข้างหน้า ซึ่งจะมีผลในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการการทำธุรกิจทั้งระบบ

ทั้งในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค เทคโนโลยีที่สามารถสนับสนุนการทำ Platform ในรูปแบบที่สามารถแก้ปัญหาในตลาดเดิมๆ ที่ตอบโจทย์คนส่วนใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย ครั้งแรกเราได้ มร.โจฮันเนส วอน โรห์ (Johannes Von Rohr) ผู้ร่วมก่อตั้ง แรบบิท ไฟแนนซ์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ “Future SDX Masterclass of Digital Economy”

โดย มร.โจฮันเนส เริ่มต้นกล่าวถึง 4 ปัจจัยหลักของระบบเศรษฐกิจแบบดิจิทัลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะประกอบด้วย e-commerce, Online Media การทำการตลาดออนไลน์ เกมส์ออนไลน์ การทำวีดีโอ on demand, Ride Hailing เรื่องของการเดินทาง และสั่งอาหารออนไลน์ และ Online Travel การเตรียมพร้อมในการเดินทางด้วยระบบออนไลน์ อีกทั้งยังเน้นไปในเรื่องของอัตราจำนวนผู้ใช้มือถือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เพิ่มถึง 350 ล้าน users โดยมากที่สุด คือ ประเทศอินโดนีเซีย ไทย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย

โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครเรียนลิงค์ลงทะเบียน และการสมัครเรียน : bit.ly/sdx 2apply หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ apply@exed-sdx.com และexecutiveeducation@sasin.edu หมดเขตการลงทะเบียน 12 ตุลาคม 2562 ราคาค่าสมัครเรียน และโปรโมชั่น อัตราค่าสมัครเรียน 270,000 บาท ส่วนลด 10% สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนทั่วไป ส่วนลด 20% สำหรับศิษย์เก่าศศินทร์