มาสเตอร์การ์ด เผย ผลสำรวจ กรุงเทพฯ ครองอันดับ 1 ดึงดูดนักท่องเที่ยว

12

กรุงเทพฯ ครองอันดับ 1 อีกครั้งจากผลสำรวจสุดยอดจุดหมายปลายทางโลกของมาสเตอร์การ์ด (GDCI) โดยดึงดูดนักท่องเที่ยวประเภทค้างแรมกว่า 22 ล้านคนในปี 2018

Advertisement

การสำรวจสุดยอดจุดหมายปลายทางโลกของมาสเตอร์การ์ด (GDCI) ประกอบด้วยการสำรวจเพื่อข้อมูลเฉพาะของภูมิภาคคือ ผลสำรวจจุดหมายปลายทางในเอเชียแปซิฟิก หรือ APDI นับเป็นปีที่ 4 แล้วที่กรุงเทพฯ ครองอันดับ 1 อย่างต่อเนื่องในการสำรวจทั่วโลก ซึ่งเป็นการจัดอันดับเมืองในแง่ของจำนวนนักเดินทางจากทั่วโลกที่มาพักแรม การจับจ่ายใช้สอยในระหว่างเดินทาง และข้อมูลน่าสนใจอื่นๆ กรุงเทพฯ ยังครองอันดับหนึ่งติดต่อกันเป็นปีที่ 9 ในผลสำรวจของเอเชียแปซิฟิกอีกด้วย

ทั้งนี้ จำนวนนักท่องเที่ยวพักแรมในปี 2018 ในกรุงเทพฯ เพิ่มขึ้นจากปี 2017 ซึ่งอยู่ที่ 21.1 ล้านคน ทำให้นำสิงคโปร์ซึ่งอยู่ในอันดับสองด้วยจำนวนนักท่องเที่ยว 14.7 ล้านคนในปี 2018 จุดหมายปลายทางอีก 2 แห่งในประเทศไทย หรือ ภูเก็ตและพัทยา ก็อยู่ใน 10 อันดับเมืองยอดนิยมในเอเชียแปซิฟิกที่มีนักท่องเที่ยวมาค้างแรม โดยภูเก็ตอยู่ในอันดับ 7 (มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ค้างแรม 9.9 ล้านคน) และพัทยาอันดับ 8 (9.4 ล้านคน) ทำให้ประเทศไทยเป็นเป็นประเทศเดียวในเอเชียแปซิฟิกที่มีเมืองยอดนิยมของนักท่องเที่ยวถึง 3 เมือง

นอกจากจัดอันดับให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองสุดยอดจุดหมายปลายทางในเอเชียแปซิฟิกแล้ว APDI ในปีนี้ยังให้ข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆ เกี่ยวกับการเติบโตด้านการท่องเที่ยวของไทย รวมทั้งข้อมูลเรื่องการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทย การสำรวจระบุว่า ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักเดินทางจากจีนแผ่นดินใหญ่ โดยร้อยละ 21.1 เลือกประเทศไทยเป็นเป้าหมายการเดินทางอันดับ 1 ตามมาด้วยญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ประเทศไทยยังเป็นจุดหมายปลายทางอันดับ 1 ของนักเดินทางประเภทพักค้างคืนจากมาเลเซียและอินเดียอีกด้วย ผลการสำรวจยังชี้ให้เห็นว่านักท่องเที่ยวไทยเดินทางท่องเที่ยวในภูมิภาคมากขึ้น โดยมาเลเซียเป็นประเทศที่คนไทยนิยมเดินทางไปเป็นอันดับหนึ่ง ตามมาด้วยญี่ปุ่นและลาว

นางสาวไอลีน ชูว ผู้จัดการประจำประเทศไทยและเมียนมาร์ มาสเตอร์การ์ด กล่าว ปีนี้เป็นปีที่ 45 ที่มาสเตอร์การ์ดดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เราภาคภูมิใจและมีความกระตือรือร้นที่จะช่วยสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยที่ให้การต้อนรับนักเดินทางจากทั่วโลกด้วยความเป็นมิตรในระดับสากล เปี่ยมด้วยมรดกทางวัฒนธรรม รวมถึงมอบประสบการณ์การมาเยือนที่หลากหลาย

ในปีนี้ มาสเตอร์การ์ดจะเปิดตัวโปรแกรมใหม่ 2 โปรแกรมเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของไทยคือ ‘Destination Thailand’ และ ‘Priceless Bangkok’ ซึ่งจะมุ่งเน้นให้ความงามอันน่าทึ่งและความเป็นมิตรของประเทศไทยและคนไทยเป็นที่ประจักษ์ต่อชาวโลกมากขึ้น

โดยผลการสำรวจจาก APDI ระบุว่า จุดหมายปลายทางยอดนิยม 5 แห่งในเอเชียแปซิฟิกของนักเดินทางทั่วโลกในปี 2018 คือ กรุงเทพฯ สิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์ โตเกียว และโซล โดยทั้ง 5 เมืองได้ต้อนรับนักเดินทางถึง 1 ใน 5 หรือร้อยละ 22 ของนักเดินทางประเภทค้างแรมที่เดินทางมายัง 161 เมืองและศูนย์กลางของภูมิภาคนี้ นอกจากนี้ ทั้ง 5 เมืองยังทำให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยของนักเดินทางจากทั่วโลกกว่า 1 ใน 4 หรือร้อยละ 25.2 ที่เดินทางมายังภูมิภาคนี้

สำหรับวิธีการสำรวจจุดหมายปลายทางในเอเชียแปซิฟิกของมาสเตอร์การ์ด (APDI)นั้น จัดอันดับเมือง 161 แห่งโดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิเช่น จากสภาการเดินทางและการท่องเที่ยวโลก (World Travel & Tourism Council WTTC) สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association IATA) องค์การท่องเที่ยวโลก (UNWTO) สหประชาชาติ IMF และคณะกรรมการการท่องเที่ยวของประเทศต่างๆ

ข้อมูลจากภาครัฐถูกนำมาใช้เพื่อวิเคราะห์จำนวนนักเดินทางที่ค้างแรมและการจับจ่ายใช้สอยในประเทศต่างๆ ในเมืองจุดหมายปลายทางทั้ง 161 แห่ง การคาดการณ์อยู่บนพื้นฐานของการคาดการณ์ด้านการท่องเที่ยวในแต่ละประเทศและตัวเลขจริงในแต่ละเดือนในปี 2019 จากเมืองเป้าหมาย ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลเหล่านี้ได้ในเดือนสุดท้ายก่อนการประกาศผลสำรวจ ข้อมูลและรายงานการสำรวจเหล่านี้ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของจำนวนและข้อมูลการทำธุรกรรมผ่านมาสเตอร์การ์ด