“สลาก” นำโด่งส่งรายได้เข้าคลัง

22

สำนักงานสลากกินแบ่ง นำส่งรายได้เข้าคลังสูงสุด กว่า 4 หมื่นล้านบาท ตามด้วยปตท.และกฟผ. สคร.สรุปยอด 11 เดือน ส่งเกินเป้าหมาย 10%

Advertisement

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า รัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้แผ่นดินสะสมสูงสุด 10 อันดับแรกในช่วง 11 เดือนของปีงบประมาณ 2562 มีการนำส่งรายได้แผ่นดินสะสมรวมจำนวน 147,829 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 88 ของรายได้แผ่นดินสะสมทั้งหมดที่จัดเก็บ ได้แก่
1 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 40,278 ล้านบาท
2 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 29,198 ล้านบาท
3 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 18,924 ล้านบาท
4 ธนาคารออมสิน 16,538 ล้านบาท
5 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 10,903 ล้านบาท
6 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 10,500 ล้านบาท
7 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 5,646 ล้านบาท
8 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5,582 ล้านบาท
9 การไฟฟ้านครหลวง 5,500 ล้านบาท
10 การท่าเรือแห่งประเทศไทย 4,760 ล้านบาท

สำหรับเดือนสิงหาคม 2562 รัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 50 นำส่งรายได้แผ่นดินจำนวน 5,486 ล้านบาท ส่งผลให้ในช่วง 11 เดือนของปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 – สิงหาคม 2562) สคร. นำส่งรายได้แผ่นดินสะสมจากรัฐวิสาหกิจและกิจการฯ จำนวน 167,163 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสมจำนวน 14,656 ล้านบาทหรือสูงกว่าร้อยละ 10

ทั้งนี้ ในอีก 1 เดือนข้างหน้าของปีงบประมาณ 2562 สคร.มั่นใจว่าปีนี้จะจัดเก็บรายได้แผ่นดินเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้จำนวน 168,000 ล้านบาท ซึ่งการจัดเก็บรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจยังคงมีส่วนสำคัญในการช่วยรักษาเสถียรภาพการคลังให้แก่ประเทศรวมทั้งลดความไม่แน่นอนจากการจัดเก็บภาษีของกรมจัดเก็บภาษีต่างๆ ซึ่ง สคร. จะดำเนินการติดตามการนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจอย่างใกล้ชิดต่อไป