นศ.วิศวกรรมระบบราง ม.ศรีปทุม ศึกษาระบบราง หูหนาน ประเทศจีน

78

นักศึกษาวิศวกรรมระบบราง (โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่) SPU เข้ารับโอวาทจาก อธิการบดี ม.ศรีปทุม ก่อนเดินทางเข้าศึกษาเล่าเรียนวิศวกรรมระบบราง เป็นเวลา 1 ปี ณ Hunan Vocational College of Railway Technology ประเทศจีน

Advertisement

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยคณาจารย์ นำทีมนักศึกษาวิศวกรรมระบบราง(โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่) คณะวิศวกรรมศาสตร์ SPU รุ่น 1 ชั้นปี 2 จำนวน 11 คน เดินทางไปศึกษาเล่าเรียนยัง เมืองหูหนาน ประเทศจีน ด้วยความร่วมมือกับ Hunan Vocational College of Railway Technology และ Hunan Railway and Aviation Education Development Group มณฑลหูหนาน เพื่อพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมไทยและอาเซียน ตามยุทธศาสตร์ชาติไทยในเรื่องระบบราง และยุทธศาสตร์ชาติจีนเรื่อง One Belt One Road

การที่ม.ศรีปทุมเลือกพันธมิตรประเทศจีน เพราะมีเทคโนโลยีด้านระบบรางในระดับแนวหน้าของโลก โดยเฉพาะ Hunan Vocational College of Railway Technology และ Hunan Railway and Aviation Education Development Group ถือเป็นหน่วยงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเป็นเลิศด้านระบบการรางในประเทศจีน และผลิตบุคลากรป้อนระบบรางในประเทศยุโรปและแอฟริกา