นิทรรศการวิทยานิพนธ์ “ VISITORS ROOMS ” มศว.

108

นิทรรศการวิทยานิพนธ์ “ VISITORS ROOMS ” โดยนิสิตปริญญาโท ภาควิชานวัตกรรมการออกแบบ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มศว.

ภาควิชานวัตกรรมการออกแบบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดแสดงนิทรรศการ ผลงานวิจัยเพื่อการออกแบบของนิสิตปริญญาโท โดยงานนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ VISITOR ROOMS ” นิทรรศการที่เล่าเรื่องราวของผลงานวิจัยทั้งหมด 8 ผลงาน ด้วยการนำเสนอในรูปแบบที่ต้องการให้ผู้เข้าชม เป็นส่วนหนึ่งของการเยี่ยมชม ดู หรือ แอบมอง ผ่านรูปแบบ และกลไกในการรับชมแบบใหม่

โดยผลงานทั้งหมด ที่นำมาจัดแสดง เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของนักออกแบบ ที่ถือเป็นมิติใหม่ของนวัตกรรม ด้วยการนำสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวัน มาสร้างคุณค่า และความหมายที่แตกต่างไปจากเดิม ที่ “นวัตกรรม” จะใช้กับผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหลัก

ทั้งนี้งานนิทรรศการผลงานวิจัยเพื่อการออกแบบ “ VISITOR ROOMS ” สามารถนำไปพัฒนาต่อยอด เพื่อการผลิตในระบบอุตสาหกรรมได้ทั้งสิ้น อาทิ

“มุก-มุข” ผลงานวิจัยของ ภคพรหมณ์ สุขเกษม

“มุก-มุข” ผลงานวิจัยของ ภคพรหมณ์ สุขเกษม ได้นำผ้าทอซึ่งภูมิปัญญาไทยดั้งเดิม และเปลือกหอยมุก ที่มีคุณสมบัติเฉพาะคือ “เลื่อมแวววาว” ที่เป็นวัสดุที่หาได้ภายในประเทศ มาผ่านกระบวนการพัฒนา โดยการใช้เปลือกหอยมุกประกอบเข้ากับผ้าทอ อันเป็นลูกเล่นใหม่ หรือ “มุข” ใหม่ นับได้ว่าเป็นนวัตกรรมด้านวัสดุใหม่ของอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อการผลิตสินค้าแฟชั่น ที่ให้ความสำคัญกับแนวคิด วัฒนธรรมและวัสดุไทย โดยผลงานวิจัย “มุก-มุข” ได้นำวัสดุชนิดใหม่นี้ มาใช้ในการออกแบบกระเป๋าสำหรับงานราตรี ด้วยลวดลายคล้ายหนังงู

“PINA-PINA” ของ อุษา ประชากุล

ผลงานวิจัย “PINA-PINA” ของ อุษา ประชากุล เป็นอีกหนึ่งผลงานเพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอ ที่นำเส้นใยของใบสับปะรด มาการทอร่วมกับเส้นไหม ซึ่งทำให้ผ้าไหมปกติ มีความแข็งแรงทนทาน 100% ซึ่งผลงานชิ้นนี้ ผ่านการทดลอง จนได้สัดส่วนที่เหมาะสม ในการที่จะอนุรักษ์ลักษณะเฉพาะตัวที่ทรงคุณค่าของไหมไว้ ขณะที่มีความแข็งแรงคงทนเพิ่มขึ้น สำหรับการแสดงผลงานครั้งนี้ ได้ถ่ายทอดผ่านคอลเลกชั่นผลิตภัณฑ์กระเป๋าทรงถุงผ้า (tote bag)

“อีเอฟ” (EF) ของ เกศกนก ลมงาม

นอกจากนี้ยังมีการสร้างสรรค์งานออกแบบนวัตกรรมสำหรับเด็ก 2 โครงงาน คือผลงานวิจัย “อีเอฟ” (EF) ของ เกศกนก ลมงาม นำเสนอในรูปแบบของหนังสือนิทาน มาผนวกกับเทคนิค กึ่งของเล่น เพื่อให้เด็กได้มีทักษะการคิดเชิงบริหาร ด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน

เดย์ ดรีม” (DAY DREAM) ของ สุภิญญา นวมสันเทียะ

“เดย์ ดรีม” (DAY DREAM) ของ สุภิญญา นวมสันเทียะ เป็นนวัตกรรมสำหรับเด็กอีกชิ้น นำเสนอในรูปแบบของการนำตัวต่อ มาเป็นเครื่องประดับสุดสร้างสรรค์ ประกอบกับสติกเกอร์สีสันสดใส หลากหลายรูปแบบ ที่ถูกออกแบบและวิจัยขึ้นมาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ ความคิด สร้างสรรค์ ให้กับ เด็ก ๆ วัย 6-8 ปี ให้ได้ต่อยอดจากจินตนาการสู่ความเป็นจริง

“แว้นสเตอร์” (VANZTER) ของ พัทธมน ศุขเกษม

“แว้นสเตอร์” (VANZTER) ของ พัทธมน ศุขเกษม กับผลงานศึกษาวิจัยวัฒนธรรมย่อยของเด็กแว้น “แว้นสเตอร์” (VANZTER) เป็นนวัตกรรมการออกแบบ เพื่อการแสดงตัวตนตามไลฟ์สไตล์ของคนกลุ่มนี้ ทั้งการแต่งรถ เทคนิค วัสดุ และเฉดสี เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์สไตล์แว้น เพื่อให้เกิดการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งจะก่อให้เกิดการยอมรับในการมีตัวตนของคนกลุ่มเล็ก ๆ ที่มีสไตล์เป็นของตนเอง

“ WAYLA” ของ สรยุทธ พิริยพล

นอกจากนี้ยังมีผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์แตกแต่งบ้าน ที่ได้แรงบันดาลใจจากอัตลักษณ์กลองไทย โดยนำอัตลักษณ์กลองไทยผสมผสานกับการตกแต่งบ้านแนวร่วมสมัยที่ถ่ายทอดอารมณ์และจิตวิญาณของกลองไทยในหลากหลายมิติทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ผลงานวิจัย “ WAYLA” ของ สรยุทธ พิริยพล

ยังมีผลงานที่นำเสนอผ่านสื่อ ดิจิทัล (Digital guide) คือ งานวิจัย “เขามอ” (KHAO-MOR) ของ กรองกาญจน์ กันไชยคำ นำเสนอสวนเขาธรรมชาติจำลอง ภายในวัดพระเชตุพน ฯ เป็นแหล่งรวมเรื่องราววัฒนธรรมผสมผสานการแพทย์แผนไทย ที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนาน จากพระราชวัง วัด สู่สากล เพื่อส่งต่อองค์ความรู้ เรื่องราว ที่กำลังจะสูญหาย ผ่านการออกแบบนิทรรศการร่วมสมัย โดยใช้มัคคุเทศก์ดิจิทัล (Digital guide) เป็นผู้เดินเรื่อง อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจทางด้านศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับเขามอ วัดพระเชตุพนฯ แก่นักท่องเที่ยว

แอปพลิเคชั่น BE COME THENEXT GMMtv STAR -ของ ฐานัฐพ์ โล่ห์คุณสมบัติ

BE COME THENEXT GMMtv STAR -ของ ฐานัฐพ์ โล่ห์คุณสมบัติ แอปพลิเคชั่นต้นแบบสำหรับคนที่สนใจอยากเข้าสู่ถนนสายบันเทิงไม่ว่าจะเป็น ดารา นักแสดง หรือนักร้อง โดยแอปฯนี้จะเป็นอีกช่องทางเลือกสำหรับผู้จัดการดาราหรือแมวมองที่ต้องการนักแสดงหน้าใหม่ แอปฯ นี้จะช่วยคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่มีความสามารถในด้านต่างๆ โดยผู้สมัครสามารถกรอกข้อมูลส่วนตัว ดาวร์โหลดคลิปวีดีโอ ig fb หรือยูทูป ที่เป็นของตนเองเพื่อให้ผู้จัดการดาราหรือแมวมองคัดเลือกก่อนที่จะเรียกมาแคสงานต่อไป

“Cycles” ของ ภทรฤน พงษ์ประสิทธิ์

และสุดท้าย ผลงานวิจัย “Cycles” ของ ภทรฤน พงษ์ประสิทธิ์ นำเสนอผ่านสื่อดิจิตัลเช่นกัน โดยนำเสนอแพลตฟอร์มการเรียนรู้ ด้านการออกแบบแฟชั่น โดยยึดหลักการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 “Cycles” ให้ความสำคัญกับทฤษฎีจิตวิทยาแฟชั่น และพัฒนาเป็นนิทรรศการเชิงปฏิสัมพันธ์ขนาดย่อม ที่ตั้งคำถามกับผู้เข้าชมถึงตัวตนที่แท้จริง ผ่านชุดคำถามที่ถูกออกแบบมา เพื่อเป็นสื่อกลางสำหรับการเรียนในอนาคตระหว่างผู้เรียน และผู้สอนอีกด้วย

ทั้งนี้ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (College of Creative Industry – CCI) มุ่งมั่นเป็นองค์กรชั้นนำแห่งการเรียนรู้ ที่มีการหลอมรวมศาสตร์และศิลป์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างคุณค่าผ่านนวัตกรรมทางความคิด และผลิตภัณฑ์สู่อุตสาหกรรม สร้างสรรค์เชิงพาณิชย์ ให้เป็นที่ประจักษ์ระดับสากล CCI เน้นการพัฒนาบุคคลากรที่มีการผสมผสานศาสตร์ด้านแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ ศิลปะ นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ และความเป็นผู้ประกอบการ ที่มีทักษะกระบวนการคิด พร้อมถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนให้มีการเติบโตในอุตสาหกรรมร่วมกันอย่างยั่งยืน

นิทรรศการวิทยานิพนธ์ “ VISITOR ROOM ” โดยนิสิตชั้นปริญญาโท ภาควิชานวัตกรรมการออกแบบ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดแสดงระหว่างวันที่ 4 – 9 กันยายน 2562 เวลา11.00 – 20.00 น.ที่ Goose Life Space ชั้น 2 และ 3

Hashtag :#VISITORROOMS ,#VisitorRoomsCCI, #Thesis, #designinnovationswu ,#srinakharinwirotuniversity, #sangsom