“โตเกียวมารีน” ออกบูธในงาน CARE EXPO Thailand 2019

8

“โตเกียวมารีน” นำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ร่วมออกบูธในงาน CARE EXPO Thailand 2019 “งานแฟร์ เพื่อคนที่คุณแคร์”

บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) นำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตหลังเกษียณครอบคลุมทั้งการออมระยะสั้น – ระยะยาว ร่วมออกบูธในงาน CARE EXPO Thailand 2019 “งานแฟร์ เพื่อคนที่คุณแคร์” เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับกลุ่มคนทำงานในยุคปัจจุบันและเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ให้สามารถมีเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวันจนถึงอายุ 90 ปี ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค EH 103 ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 เวลา 10.00 – 20.00 น.

นายสมโพชน์ เกียรติไกรวัล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) กล่าวว่า การเข้าร่วมงาน CARE EXPO Thailand 2019 ส่วนหนึ่งเป็นนโยบายด้านการตลาดที่ใกล้ชิดกับลูกค้าทุกกลุ่ม โดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตภายหลังเกษียณ ทั้งการเป็นที่ปรึกษาและช่วยวางแผนการเกษียณอายุให้กับกลุ่มคนทำงานในปัจจุบัน เพราะการเก็บเงินออมให้กับตัวเองเป็นสิ่งที่ต้องเตรียมพร้อม เพื่อไม่ให้เป็นปัญหาสังคมในอนาคต อย่างไรก็ตามแม้สังคมไทยจะเป็นสังคมที่เอื้อเฟื้อ แต่ลักษณะครอบครัวในปัจจุบันที่เป็นครอบครัวเดี่ยว จึงเป็นการยากที่จะหวังให้ลูกหลานมาดูแล นอกจากนี้ยังนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินมาจำหน่ายภายในงาน คือ สินค้าระยะสั้น ออมครั้งเดียว การันตีรับผลตอบแทน 2.55% หลังหักภาษี ยาวตลอดถึง 5 ปี

ทั้งนี้ ธีมการจัดงาน CARE EXPO Thailand 2019 “งานแฟร์ เพื่อคนที่คุณแคร์” ที่มุ่งเป้าหมายไปที่กลุ่มผู้สูงวัย รวมถึงกลุ่มผู้ดูแล ถือเป็นการตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าในปัจจุบัน โดยบริษัทพร้อมนำเสนอกรมธรรม์รูปแบบใหม่ที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มผู้สูงวัย และกลุ่มวัยทำงานในปัจจุบัน เพื่อเตรียมพร้อมในลักษณะของการออมที่สร้างความมั่นคงให้กับผู้ซื้อกรมธรรม์ และให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุด สามารถมีเงินบำนาญใช้จ่ายไปจนถึงอายุ 90 ปี
สำหรับกิจกรรมในงาน CARE EXPO Thailand 2019 มีทีมงานบริการคอยให้คำปรึกษาวิธีการเลือกกรมธรรม์ที่เหมาะสม รวมถึงการนำเสนอข้อมูลที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจได้ง่าย