Messe Düsseldorf แถลงข่าวแนะนำงานเมดิคอลแฟร์ไทยแลนด์ 2019

3

Mr. Gernot Ringling กรรมการผู้จัดการบริษัท Messe Düsseldorf Asia ในฐานะผู้จัดงานเมดิคอลแฟร์ไทยแลนด์ 2019 ครั้งที่ 9 ร่วมงานแถลงข่าวแนะนำการจัดงาน โดยงานแสดงสินค้านานาชาตินี้จะจัดแสดงผลงานนวัตกรรมด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมหลายด้านจากผู้แสดงสินค้ากว่า 1,000 รายจาก 60 ประเทศ รวมถึงมีพาวิเลี่ยนนานาชาติจำนวน 21 แห่ง ผลงานที่นำมาจัดแสดงประกอบด้วย อุปกรณ์ช่วยวินิจฉัยโรคที่ใช้ในโรงพยาบาล ผลิตภัณฑ์เพื่อการฟื้นฟูสุขภาพ, โซลูชั่นสำหรับการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน และอื่นๆ อีกมากมาย ได้รับการสนับสนุนอย่างเข้มแข็งจากภาคอุตสาหกรรมทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคนี้ ทำให้งานเมดิคอลแฟร์ไทยแลนด์จะเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งให้แก่บริษัทสตาร์ทอัพด้านสุขภาพและการแพทย์ได้มีโอกาสพบปะกับนักลงทุนที่มีศักยภาพ, ผู้มีบทบาทในแวดวงอุตสาหกรรม, และกลุ่มผู้ซื้อในอุตสาหกรรมการแพทย์ ณ โรงแรมพูลแมน แกรนด์ สุขุมวิท เมื่อเร็วๆ นี้

Advertisement