นสพ.ข่าวหุ้นธุรกิจ ร่วมกับ SCB จัดงาน Battle Strategy

9

นสพ.ข่าวหุ้นธุรกิจ ร่วมกับ SCB จัดงาน Battle Strategy แผนรบ สยบวิกฤติ EPISODE I: DO OR DIE ไม่ทำก็ตาย สัมมนารูปแบบใหม่ นำเสนอมุมมองเศรษฐกิจ ความผันผวน ความท้าทาย และวิกฤติที่จะเกิดขึ้น พร้อมแนวคิดจากกระทรวงการคลัง สถาบันการเงิน และผู้บริหารธุรกิจชั้นนำ กับการปรับตัวและหาทางรอดจากวิกฤติในครึ่งปีหลัง 2562

Advertisement

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC) ได้ประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ในช่วงที่เหลือของปีว่ายังจะได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าต่อ ซึ่งในระยะหลังนอกจากภาคการส่งออกแล้ว สงครามการค้ายังเริ่มส่งผลกระทบกับภาคการท่องเที่ยว การลงทุนภาคเอกชน รวมถึงการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมอีกด้วย อย่างไรก็ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐน่าจะเข้ามาช่วยประคับประครองเศรษฐกิจได้ระดับหนึ่ง โดย SCB EIC ประเมิณว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2019 น่าจะขยายตัวได้ 3% ทั้งนี้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไป ขึ้นอยู่กับว่าแนวโน้มสงครามการค้า รวมถึงมาตรการการเงินและการคลังของแต่ละประเทศจะถูกนำมาใช้มากน้อยแค่ไหน

การจัดสัมมนาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ประกอบการ นักลงทุน หรือผู้ที่สนใจ ได้เห็นถึงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ด้านเศรษฐกิจ ผลกระทบต่อธุรกิจและการลงทุนในช่วงครึ่งปีหลัง 2562 ผ่านการวิเคราะห์จากกระทรวงการคลัง สถาบันทางการเงิน ว่าประเทศไทยจะผ่านวิกฤตินี้ไปได้หรือไม่ พร้อมการปรับกลยุทธ์เพื่อหาทางรอดจากภาคธุรกิจชั้นนำ

นายชาญชัย สงวนวงศ์ ผู้อำนวยการ หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ เปิดเผยว่า ในฐานะสื่อมวลชนที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจ การเงิน การลงทุน รวมไปถึงข้อมูลจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นถึงสัญญาณที่เป็นปัจจัยลบในภาวะที่เศรษฐกิจมีความผันผวนเช่นเดียวกัน ซึ่งผู้ประกอบการ นักลงทุน นักธุรกิจต่างๆ ก็ได้รับผลกระทบแตกต่างกันไป

ธุรกิจสื่อเองก็ได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงต้องมีการปรับตัวเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ทางข่าวหุ้นเห็นถึงโอกาสในการต่อยอดข้อมูล ให้เข้าถึงกลุ่มคนในวงกว้าง จึงร่วมกับ SCB จัดสัมมนา Battle Strategy แผนรบ สยบวิกฤติ EPISODE I: DO OR DIE ไม่ทำก็ตาย ภายใต้แนวคิด สมรภูมิแห่งการลงทุน ถกกลยุทธ์การทำธุรกิจและการลงทุน วางแผน…ลงมืออย่างไร ไม่ให้โดน Disrupt

ภายในงานจะได้ข้อมูล วิสัยทัศน์ เศรษฐกิจมหภาค โดย ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมด้วย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ภาคการลงทุนโดย ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และบล.ไทยพาณิชย์ พร้อม 4 นักธุรกิจชั้นนำจาก บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

เชื่อว่าการจัดงานครั้งนี้จะสามารถให้ผู้ที่มาร่วมงาน ได้รับความรู้ที่จะเป็นข้อมูลและแนวทาง นำไปปรับใช้กับธุรกิจและการลงทุน เพราะในช่วงที่ภาวะเศรฐกิจยังมีความผันผวน “วิกฤตครั้งใหญ่” จะกลายเป็นจริง หรือ เป็นแค่การเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญของโลกเศรษฐกิจ-การลงทุน เราต้องเตรียมรับมือ ปรับตัว หรือหาทางรอด เพื่อให้ทันต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว