แม็คกรุ๊ปน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ ๙

27

คณะผู้บริหารและพนักงานแม็คกรุ๊ปร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ด้วยการร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง เพื่อถวายเป็นราชสักการะ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

คุณไขศรี เนื่องสิกขาเพียร ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด(มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานเกือบ 300คน ร่วมกันวางดอกดาวเรืองที่บริเวณด้านหน้าบริษัทจำนวน 999 ต้น เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ และถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙

ในโอกาสนี้ พนักงานแม็คกรุ๊ป ได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และยืนสงบนิ่งถวายความอาลัย และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นเวลา 89 วินาที จากนั้น นางสาวสุณี เสรีภาณุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวปณิธานสืบสานทำความดี โดยน้อมนำพระบรมราโชวาท “๙ คำพ่อสอน” คือ ความเพียร ความพอดี ความรู้ตน คนเราจะต้องรับและจะต้องให้ อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ พูดจริงทำจริง หนังสือเป็นออมสิน ความซื่อสัตย์ และการเอาชนะใจตน มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จและมีความสุขอย่างยั่งยืน ที่แม็คดีไซน์เซ็นเตอร์แอนด์สตูดิโอ