TVD พบนักวิเคราะห์

10

นายเฉลิมพล มหาวาณิชย์วงศ์ (แถวล่างที่ 2 จากขวา) กรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการบริหาร
นายทรงพล ชัญมาตรกิจ (แถวบนที่ 5 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายวิเชียร มานะพงศ์พันธ์ (แถวล่างซ้ายสุด) ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน บริษัท ทีวีไดเร็ค จำกัด (มหาชน) หรือ TVD และคณะผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ พบนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลทิศทางการดำเนินงานและแผนงานขยายธุรกิจในช่วงกว่า 4 เดือนที่เหลือของปีนี้ พร้อมให้ความมั่นใจว่าจะสามารถทำผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังได้ดี ณ โรงแรมดิแอทธินี กรุงเทพฯ