นกแอร์ เปิดให้ผู้โดยสารโหลดผลไม้ได้ฟรี!

17

นกแอร์ สายการบินของคนไทย พร้อมช่วยเหลือคนไทย ขานรับนโยบายร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดให้ผู้โดยสารโหลดผลไม้ได้ฟรี! ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2562

Advertisement

นกแอร์ สายการบินคู่ใจของคนไทย พร้อมช่วยเหลือคนไทย ขานรับนโยบายร่วมส่งเสริมเกษตรกรไทยในการจัดจำหน่ายผลไม้ และสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ โดยได้จับมือกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ในแนวทางการนำผลไม้ขึ้นเครื่องบิน ด้วยการลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการด้านการตลาดเพื่อรองรับผลไม้ ปี 2562 โดยผลไม้ที่ให้สิทธิพิเศษสามารถนำขึ้นเครื่องบินได้ฟรี ไม่มีค่าใช่จ้าย โดยจะต้องเป็นผลไม้สด ได้แก่ มังคุด เงาะ ลองกอง ลำไย (ยกเว้นทุเรียน) เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันนี้ – มกราคม 2563 ซึ่งจะต้องบรรจุลงกล่องที่ทางกรมการค้าภายในจัดเตรียมไว้ให้บริการ และปิดผนึกให้เรียบร้อยพร้อมโหลดไปกับสัมภาระใต้เครื่อง (ไม่สามารถถือขึ้นเครื่องได้) ตามมาตรฐานหรือกฎการบินที่กำหนดโดยเคร่งครัด