“บันทึกทางไกล…ถึงพ่อ” (The Journey)

44

เอส เอฟ และ ดีแทค ขอเชิญชาวไทย ร่วมชมภาพยนตร์
“บันทึกทางไกล…ถึงพ่อ” (The Journey)

ภาพยนตร์สารคดี “บันทึกทางไกล…ถึงพ่อ” (The Journey) จะนำพาผู้ชมทุกท่านร่วมเดินทางไกลเพื่อค้นหาข้อมูลที่มีค่า ผ่านเรื่องราวการเดินทาง และความทรงจำอันงดงามของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อครั้งพระองค์ประทับอยู่ ณ เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นระยะเวลา ๑๘ ปี จนกระทั่งพระองค์เสด็จนิวัติประเทศไทยในปีพุทธศักราช ๒๔๙๔ เพื่อเสด็จขึ้นครองราชย์อย่างเป็นทางการ โดยอ้างอิงความทรงจำจาก พระราชหัตถเลขา และไปรษณียบัตร รวมถึงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์วีดิทัศน์พระราชทานสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์บุคคลสำคัญที่เคยถวายงานพระองค์

ภาพยนตร์สารคดีนี้มุ่งหวังให้ผู้ชมเข้าใจว่าสิ่งใดที่หล่อหลอมให้ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เติบโตมาเป็นกษัตริย์อันเป็นที่รักของประชาชนชาวไทย ผ่านการนำเรื่องราวและความทรงจำอันแสนล้ำค่าในวัยเด็กที่กระจัดกระจายของพระองค์มาเรียงร้อยต่อกัน เปรียบเสมือนกับบันทึกการเดินทางไกลของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่สะท้อนสายอันแน่นแฟ้นระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนของพระองค์ และเพื่อแสดงให้เห็นว่า “ท่านมิใช่เพียงแค่ศูนย์รวมแห่งคนไทยทั้งชาติ แต่พระองค์ท่านคือโลกอีกใบหนึ่งของพวกเราชาวไทยทั้งประเทศ”

กำหนดเข้าฉาย:
สำหรับประชาชาชนทั่วไปที่สนใจ สามารถติดตามและรับชมภาพยนตร์สารคดี “บันทึกทางไกล…ถึงพ่อ” (The Journey) ได้ที่เฉพาะที่โรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้
เฉพาะที่โรงภาพยนตร์เอส เอฟ ในเขตกรุงเทพฯ ( ยกเว้น โรงภาพยนตร์ เอ็มพรีเว่ ซีเนคลับ ) ในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 19.00 น. และ 13-14-15 ตุลาคม เวลา 14.30 น.
ฉายที่โรงภาพยนตร์เอส เอฟ ทั่วประเทศ ในวันที่ 13-14 ตุลาคม 2560 รอบฉายเวลา 14.30 น.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sfcinemacity.com