เอ็นไอเอจับมือ สทป. หนุนนวัตกรรมการป้องกันประเทศ

8

นายวิเชียร สุขสร้อย (ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA พร้อมด้วย พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข (ที่3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทป. ลงนามความร่วมมือการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อความมั่นคงและกิจการพลเรือน โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมทั้งในระดับอุตสาหกรรม องค์กร และบุคคล รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อความมั่นคงและกิจการพลเรือนในภาครัฐ สำหรับกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ แรนโชชาญวีร์ รีสอร์ท แอนด์ คันทรี คลับ เขาใหญ่

Advertisement