พรีม่าคว้ารางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2562

14

สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (พรีม่า) โดยนายวิริยะ จงไพศาล นายกสมาคม เป็นตัวแทนรับมอบ “รางวัลสมาคมการค้าดีเด่น มิติที่ 1- ผลสำเร็จตามพันธกิจ” จากความ โดดเด่น ของการดำเนินงานของสมาคมในการขับเคลื่อนองค์กร เพื่อสนับสนุนและผสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสาธารณสุขที่มีคุณภาพและยั่งยืน ซึ่งช่วยการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ จากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในงาน Together is Power 2019 ซึ่งจัดโดยความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และสภาหอการค้า แห่งประเทศไทย ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

Advertisement