ม. ขอนแก่น ต้อนรับสายการบินสปป.ลาว

10

รองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน และ นายกฤต รัตนราช ผู้อำนวยการโรงเรียนการบิน อาเซียน ไฟลท์ อคาเดมี ร่วมให้การต้อนรับ ท้าวสมฤทธิ์ สีหะวง หัวหน้าแผนกความปลอดภัย คุณภาพและนิรภัยการบิน รัฐวิสาหกิจการบินลาว และ กัปตันกาแก้ว หัวหน้าแผนกฝึกอบรมและมาตรฐานการบินของรัฐวิสาหกิจการบินลาว ตลอดจนนักบิน เข้าเยี่ยมชมและตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมการบิน ตลอดจนการสอนของโรงเรียนการบิน อาเซียน ไฟลท์ อคาเดมี ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น