แมนพาวเวอร์ จัดแคมเปญ ตลาดนัดรวมงาน กว่า 200 อัตรา

26

แมนพาวเวอร์ จัดแคมเปญ ตลาดนัดรวมงาน สายการผลิตและคลังสินค้า หวังขับเคลื่อนตลาดแรงงานไทยในไตรมาส 3 ด้วยตำแหน่งงานกว่า 200 อัตรา

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย มั่นใจสายงานด้านสายการผลิตและคลังสินค้า ยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากความผันผวนของตลาดแรงงานในประเทศ การขานรับของทุกภาคส่วนต่อนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ซึ่งส่งผลให้นักลงทุน จาก ต่างประเทศ เข้ามาลงทุนในประเทศเป็นจำนวนมาก ทำให้สายงานที่มีความเฉพาะทางจึงยังเป็นที่ต้องการอยู่ อาทิ งานสายการผลิต งานคลังสินค้า งานช่างเทคนิค เป็นต้น แมนพาวเวอร์กรุ๊ปพร้อมสานต่อโครงการ ตลาดนัดรวมงาน ที่รวบรวมสายงานด้าน การผลิตและคลังสินค้ามากกว่า 200 อัตรา หวังลดปัญหาการว่างงาน ลดภาวะคนตกงาน ด้วยนวัตกรรมแรงงานที่ครอบคลุม พร้อมสอดรับนโยบายภาครัฐในการแก้ไขปัญหาแรงงาน ร่วมกันในทุกภาคส่วน

นางสาวสุธิดา กาญจนกันติกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย กล่าวว่า ในโลกที่อุตสาหกรรมกำลังเติบโตรับการฟื้นตัวจากอุปสงค์ระดับโลก และมีนักลงทุนจากต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้สายงานที่มีความเฉพาะทางเป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น อาทิในสายงานด้านการผลิตและคลังสินค้า ได้แก่ตำแหน่งงาน ช่างเทคนิค พนังงานคลังสินค้า ช่างยนต์/ช่างซ่อมบำรุง เจ้าหน้าที่สโตร์ เป็นต้น ซึ่งมีอัตราเงินเดือนเริ่มตั้นตั้งแต่ 10,000 – 100,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงาน แมนพาวเวอร์จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการลดช่องว่างของตลาดแรงงาน ด้วยการจัดแคมเปญ ตลาดนัดรวมงาน อีกหนึ่งช่องทางสำหรับแรงงานยุคใหม่ ด้วยตำแหน่งงานที่มีความหลากหลาย รายได้ดี สวัสดิการที่ครบครัน รวมถึงอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่ต้องการหางานสามารถเลือกตำแหน่งงานใกล้บ้านได้ ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งแคมเปญดีๆ ที่แมนพาวเวอร์ต้องการเป็นกลไกในการขับเคลื่อนตลาดแรงงาน ให้เกิดการเติบโตแบบยั่งยืน และมีคุณภาพต่อไปในอนาคต
ตลาดนัดรวมงาน หวังให้เกิดการจ้างงาน กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค จึงนับได้ว่าจะเป็นช่องทางในการค้นหางานที่สะดวกรวดเร็ว พิกัดใกล้บ้าน ตอบโจทย์ความต้องการของผู้หางาน โดยที่ผู้หางานสามารถเลือกหางานที่ใกล้บ้าน ซึ่งในระบบฐานข้อมูลปัจจุบันมีตำแหน่งงานรองรับหลายอัตรา อาทิ งานสายการผลิตและคลังสินค้า งานช่างเทคนิค งานคลังสินค้า มากกว่า 200 อัตรา แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย ได้สร้างระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลที่ทันสมัย รวดเร็ว พร้อมใช้ หวังลดปัญหาการว่างงาน กระตุ้นตลาดแรงงาน ลดระยะเวลาในการค้นหาฐานข้อมูล พร้อมยังตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของแรงงาน และตลาดแรงงาน

โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.manpowerthailand.com หรือส่งประวัติมาได้ที่recruitmentthailand@manpower.th.com