FTE จับมือ เนทติเซนท์ พัฒนาระบบ เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการองค์กร

2

นายทักษิณ ตันติไพจิตร (ที่2จากขวา) กรรมการผู้จัดการ และนายมนต์นฤทธิ์ ธาราพงศ์สวัสดิ์ (ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (FTE) ร่วมกับ นายกฤษดา สาธุกิจชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กลาง) และนายเสรี สาธุกิจชัย (ที่2จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด จัดพิธีลงนามการวางระบบซอฟต์แวร์การบริหารจัดการทางธุรกิจ ERP จาก SAP ในเวอร์ชั่น “Netizen ByDesign Arabica” เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมการเติบโตในอนาคต ณ บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด เมื่อเร็ว ๆ นี้