ครม.เศรษฐกิจเห็นชอบช่วยค่าครองชีพประชาชน

11

ครม.เศรษฐกิจ เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 3 ด้าน วงเงินรวม 3.15 แสนล้านบาท เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 20 ส.ค.นี้

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ (ครม.เศรษฐกิจ) ครั้งที่ 1/2562 ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะเร่งด่วน โดยมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานวันนี้ มีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 3 ด้าน คือ ด้านการดูแลภัยแล้ง การดูแลผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว และการช่วยเหลือค่าครองชีพ ใช้วงเงินรวมทั้งหมด 3.16 แสนล้านบาท โดยจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในวันที่ 20 สิงหาคมนี้ เพื่อให้มีผลทันทีในเดือนสิงหาคม 2562

อุตตม สาวนายน

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ วงเงิน 3.15 แสนล้านบาท
1.ด้านภัยแล้ง
• สินเชื่อฉุกเฉินธกส. วงเงิน 5 หมื่นล้านบาท
• สินเชื่อผลกระทบภัยแล้ง วงเงิน 5,000 ล้านบาท
• ขยายเวลาชำระหนี้เงินกู้

2.ด้านค่าครองชีพ วงเงิน 2 หมื่นล้านบาท
• เติมเงินบัตรคนจน 500 บาท (ส.ค.-ก.ย.)
• เติมเงินผู้สูงอายุ 500 บาท (ส.ค.-ก.ย.)
• เงินเลี้ยงดูบุตรแรกเกิด-6ปี 300 บาท (ส.ค.-ก.ย.)

3.ด้านส่งเสริมการลงทุน
• ซื้อเครื่องจักรลดหย่อนภาษีได้ 1.5 เท่า
• ช่วยเอสเอ็มอี วงเงิน 5.2 หมื่นล้านบาท
• พักชำระหนี้กองทุนหมู่บ้าน

ส่วนมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว ที่ประชุมเห็นชอบให้แจกเงินให้กับผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดนอกเขตภูมิลำเนาจำนวน 1,000 บาท โดยมีอายุ 18 ปีขึ้นไป เป็นจำนวน 10 ล้านคน โดยต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ผ่านแอพพลิเคชันที่กระทรวงการคลังจัดทำขึ้น และยังให้ผู้ที่ได้สิทธิ์สามารถนำค่าใช้จ่ายจริงจากการเดินทางท่องเที่ยวมาขอคืนเงินได้อีก 15% ของค่าใช้จ่ายที่ไม่เกินวงเงิน 30,000 บาท ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดจะมีความชัดเจนหลังจากเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว และยังมีการยกเว้นวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวจีน และอินเดีย แต่ต้องหารือกับหน่วยงานเกี่ยวข้องต่อไปว่าจะยกเว้นให้นานเท่าไร

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแจงว่ามาตรการต่าง ๆ เหล่านี้ ได้มีการหารือกับสำนักงบประมาณมาโดยตลอด และคำนึงถึงวินัยการเงินการคลังเป็นสำคัญ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยที่ยังสามารถเดินหน้าเติบโต และบรรลุเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือ GDP ร้อยละ 3 ทั้งปี