Q-CON ย้ำความเป็นผู้นำตลาดคอนกรีตมวลเบาตลอด 25 ปี

13

Q-CON ย้ำความเป็นผู้นำตลาดคอนกรีตมวลเบาตลอด 25 ปี  พัฒนา Q Panel ผนังมวลเบา ติดตั้งไว 1 ใน “Q Solution” กลยุทธ์ใหม่ ตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าอย่างแท้จริง

นายกิตติ สุนทรมโนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่น โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตคอนกรีตมวลเบา ภายใต้แบรนด์สินค้า Q-CON ซึ่งอยู่ในกลุ่มธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างในเครือเอสซีจี เปิดเผยว่า Q-CON ตั้งขึ้นจากเจตนารมณ์ของผู้บริหารสมัยนั้น ตั้งใจหาวัสดุก่อสร้างที่ดี และทันสมัยมาเพื่อช่วยพัฒนาการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พบว่า ในต่างประเทศจะใช้อิฐมวลเบาสำหรับวัสดุผนัง เพราะก่อสร้างไว ทำงานง่าย และสามารถกันความร้อน ประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างดี ซึ่งเหมาะอย่างมากกับประเทศไทย ปีนี้ถือเป็นปีที่ครบรอบ 25 ปี ในการดำเนินธุรกิจคอนกรีตมวลเบา ตลอดเวลาที่ผ่านมา Q-CON ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้ามาโดยตลอด และถือเป็นผู้นำตลาดอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นยอดขายที่สูงสุด และมีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ 1 ตลอดจนมีผลิตภัณฑ์มวลเบาที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าบล็อคที่มีครบทุกชั้นคุณภาพ G2 ,G4 และ G6 และผลิตภัณฑ์มวลเบาเสริมเหล็ก เช่น คานทับหลังสำเร็จรูป แผ่นเคาน์เตอร์มวลเบา และแผ่นพื้นสำเร็จรูป

Q-CON พร้อมเดินหน้าชูกลยุทธ์ “Q Solution” เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น โดยคำนึงถึงความต้องการลูกค้า เน้นเรื่อง Customer Centric จึงผลักดัน Q Solution ตอบโจทย์ลูกค้ายุคแรงงานขาดแคลน และต้องการความเร็วในการก่อสร้าง

โดย Solution แรก เปิดตัว Q Panel ระบบผนังกันความร้อนครบวงจร ทั้งติดตั้งง่าย น้ำหนักเบา ใช้แรงงานน้อยเพียง 2-3 คน ก็สามารถติดตั้งได้ถึง 40 ตร.ม./วัน พร้อมทั้งยังมีระบบ Q Network เครือข่ายทีมช่างที่มีประสบการณ์ พร้อมให้บริการติดตั้งแก่ลูกค้าทั่วประเทศที่ไม่มีแรงงาน และยังมีผนังเข้ามุม ผนังรอยท่อที่ช่วยให้ลูกค้าทำงานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ Q-CON ยังมี Solution อื่นๆ อีก เช่น Q Kitchen ครัวปูนทันสมัย ดีไซน์สวย และมีโครงสร้างเสริมเหล็ก High Strength ที่แข็งแรงได้มาตรฐาน พร้อมการบริการติดตั้งครบวงจร โดยใช้เวลาติดตั้งเพียงไม่กี่วัน Q Stair ระบบบันไดที่แข็งแรง ช่วยลดต้นทุน และลดเวลาการทำงานของลูกค้า Q Sound Barrier ระบบผนังกันเสียงที่ช่วยป้องกันเสียงดังจากรอบข้างได้เป็นอย่างดี เช่น ผนังกันเสียงริมทางหลวงแผ่นดิน รั้วหมู่บ้าน รั้วโรงงาน และรั้วคอนโด

ทั้งนี้ ในปีนี้ที่บริษัทฯ ครบรอบ 25 ปี บริษัทได้จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น จัดแต่ง Display ร้านค้าทั่วประเทศที่จำหน่ายสินค้า Q-CON , จัดโปรแกรมส่งเสริมการขายพิเศษสำหรับผู้แทนจำหน่าย ,จัดกิจกรรมสัมมนานวัตกรรมคอนกรีตมวลเบาแก่สถาปนิก วิศวกร ผู้ควบคุมงาน และผู้รับเหมา และยังมีโครงการ Q-CON CSR 25 ปี เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ของ Q-CON ทุกชนิดล้วนคัดสรรจากวัตถุดิบที่ได้คุณภาพและผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ISO และนำระบบ Circular Economy หรือระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ ได้แก่ การนำเศษ Waste มาใช้ซ้ำในกระบวนการผลิต เพื่อให้ทรัพยากรที่นำมาใช้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ยังมีรางวัลอื่นๆ ที่
Q-CON ได้รับอีกมากมาย เช่น รางวัล “Green Industry” Level 4, รางวัลอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ “Eco Factory”, รางวัล CSR-DIW, รางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (Green Star Award) เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม การดำเนินธุรกิจให้มีความยั่งยืนทั้งระบบนั้น นายกิตติ กล่าวให้ความเห็นว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรนั้นมีความสำคัญยิ่ง ซึ่งบริษัทฯก็ดำเนินมาโดยตลอดภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี กล่าวคือ นอกจากจะให้ความสำคัญในการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมขององค์กรแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบสังคม หรือ CSR (Corporate Social Responsibility) ผ่านกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชุมชน, องค์กร หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน อาทิ ทำฝาย, ปลูกป่าชายเลน , โครงการปันโอกาสวาดอนาคต SCG, บริจาคสินค้าให้แหล่งชุมชน เช่น วัด โรงเรียน เป็นต้น