การบินไทยเสิร์ฟเมนูพิเศษเฉลิมฉลองวันแม่แห่งชาติ

20

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยจัดอาหารและขนมหวานเมนูพิเศษให้บริการผู้โดยสาร ระหว่างวันที่ 10 – 12 สิงหาคม 2562  

Advertisement

เส้นทางภายในประเทศ

–   ชั้นธุรกิจ ให้บริการขนมหวานเมนูพิเศษเพิ่มในทุกเที่ยวบินขาออกจากกรุงเทพฯ ด้วย ขนมดอกมะลิ ส่วนทุกเที่ยวบินขาเข้าจากต่างจังหวัดมายังกรุงเทพฯ ให้บริการด้วย วุ้นสายใยรัก (ยกเว้นเที่ยวบิน TG226 เส้นทางภูเก็ต – กรุงเทพฯ) ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ 10 – 12 สิงหาคม 2562 จะให้บริการอาหารเมนูพิเศษสำหรับมื้อกลางวัน หรือ มื้อเย็น ในทุกเที่ยวบินขาออกจากกรุงเทพฯ ด้วย ข้าวอัญชัน ห่อหมกปลามะพร้าวอ่อน ส่วนทุกเที่ยวบินขาเข้าจากต่างจังหวัดมายังกรุงเทพฯ ให้บริการด้วย ข้าวมันกะทิใบเตย ไก่ย่างสมุนไพร

–   ชั้นประหยัด ให้บริการโดยเพิ่มขนมหวานเมนูพิเศษ ได้แก่ ขนมสัมปันนี บรรจุในกล่องสวยงาม มอบให้แก่ผู้โดยสารในทุกเที่ยวบินขาออกจากกรุงเทพฯ และทุกเที่ยวบินขาเข้าจากต่างจังหวัดมายังกรุงเทพฯ (ยกเว้นเที่ยวบิน TG226 เส้นทางภูเก็ต – กรุงเทพฯ) ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562

เส้นทางระหว่างประเทศ

จะให้บริการขนมหวานเมนูพิเศษ สำหรับมื้อกลางวัน หรือ มื้อเย็น ในทุกเที่ยวบินขาออกจากกรุงเทพฯ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562

–    ชั้นหนึ่ง ให้บริการผู้โดยสารด้วย ขนมมาลัยตะโก้ข้าวสังข์หยดมะพร้าวอ่อน เสิร์ฟพร้อมไอศกรีมข้าวสังข์หยด โดยนำขนมตะโก้ข้าวสังข์หยดมะพร้าวอ่อนมาจัดทำเป็นมาลัยดอกมะลิ

–    ชั้นธุรกิจ ให้บริการด้วย ขนมช่อมุกดาข้าวสังข์หยดมะพร้าวอ่อน ซึ่งไส้ขนมปรุงอย่างพิถีพิถันด้วยข้าวสังข์หยดตากแห้ง นำมาคั่วให้กรอบแล้วบดให้ละเอียด กวนกับน้ำตาลมะพร้าวและเนื้อมะพร้าวอ่อน

–    ชั้นประหยัดพิเศษและชั้นประหยัด ให้บริการด้วย ขนมตะโก้ข้าวสังข์หยดมะพร้าวอ่อน

อนึ่ง ข้าวสังข์หยดเป็นพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่ปลูกดั้งเดิมในจังหวัดพัทลุง และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ จังหวัดพัทลุง ดำเนินการนำกลับมาปลูกใหม่ เพื่อเผยแพร่และรักษาพันธุ์ข้าวของไทย

ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถดูรายละเอียดตารางการบินพร้อมทั้งสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com หรือ สำนักงานขายการบินไทยและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ หรือ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 (ตลอด 24 ชั่วโมง)