“หอวัง ควง อี.เทค” คว้ารางวัลชนะเลิศ สุดยอดนักการตลาดออนไลน์รุ่นใหม่

8

คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม จัดแข่งขัน “E-Commerce Young Talent Season #5 “ เปิดเวทีเฟ้นหาสุดยอดนักการตลาดออนไลน์รุ่นใหม่ ทีมจากรั้ว ร.ร.หอวัง และ ว.เทคโนโลยีภาคตะวันออก คว้ารางวัลชนะเลิศ

Advertisement

ผศ.ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า การจัดโครงการประกวดแข่งขันการทำการตลาดออนไลน์ (E-Commerce Young Talent Season 5) นับเป็นครั้งที่5แล้ว ที่คณะบริหารธุรกิจได้จัดขึ้น ซึ่งเป็นการแข่งขันการสร้าง Brand Character บนโลกออนไลน์ โดยได้รับความสนใจจากน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่จากสถาบันการศึกษาต่างๆทั่วประเทศให้ความสนใจส่งทีมเข้าร่วมทำการแข่งขันกว่า 50 ทีม และได้ทำการคัดเลือกเข้าแข่งขันจำนวน 50 ทีม แบ่งการแข่งขันเป็น 2 ระดับ คือ ระดับ ม.ปลาย/ปวช. จำนวน 25 ทีม และ ระดับ ปวส./อุดมศึกษา จำนวน 25 ทีม ซึ่งแต่ละทีมสร้างสรรค์ผลงานได้น่าสนใจมาก

การจัดโครงการฯนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดความรู้ สร้างความเข้าใจ และเสริมสร้างทักษะในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนา Brand Character ผ่าน Product Design กระเป๋าผ้าของ Cyrano Design บนโลกออนไลน์ด้วยเครื่องมือการตลาดยุค 4.0 และ เสริมสร้างทักษะในการพัฒนาการปรากฏตัวบนโลกออนไลน์เพื่อทำ Net Idol Marketing ด้วยเครื่องมือ Social Media Marketing อีกทั้งเป็นการได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงผ่านการปฏิบัติจริง ภายใต้สภาพแวดล้อมทางการตลาดที่เป็นปัจจุบัน และเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างผลงานให้แก่นักเรียน นักศึกษา ผู้เข้าร่วมโครงการฯ

ผศ.ดร.รวิภา เปิดเผยต่อว่า ก่อนทำการแข่งขัน เราได้จัดกิจกรรม สัมมนาเชิงปฎิบัติการ (Workshop) หัวข้อ “การสร้าง Brand Character ผ่าน Product Design กระเป๋าผ้าของ Cyrano Design” และ “Social Media Marketing” โดยวิทยากรมืออาชีพ สาลินี รัตนชัยสิทธิ์ ได้ให้เกียรติถ่ายทอดความรู้และเทคนิคต่างๆให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกทีมด้วย

สำหรับผลการแข่งขัน โครงการ E-Commerce Young Talent Season 5 ในครั้งนี้ มีรายชื่อทีมที่ได้รับรางวัล ดังนี้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและปวช. รางวัลชนะเลิศ อันดับ1 ได้แก่ ทีมโมลูกหนูมีสองพี่น้องขายของในคลอง จากโรงเรียนหอวัง อันดับ2 ได้แก่ ทีม LPP2 จากโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ3 ทีม KoSaveTo จากโรงเรียนหอวัง รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ ทีมWith me จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ และ ทีม GeTTa จากวิทยาลัยการอาชีพปากช่อง

ระดับอุดมศึกษาและปวส.รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมTo…You จากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อันดับ 2 ทีมThe biz จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ทีมThe sell จากวิทยาลัยการอาชีพปากช่อง รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ ทีมWow Design จากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก และทีมWasukri จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา