BEAUTY เปิดบ้านต้อนรับนักวิเคราะห์ โชว์แผนธุรกิจพร้อมเยี่ยมชมกิจการ

37

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ (กลาง)ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายสุรพล เพชรกลึง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน( ที่10 จากซ้าย ) นางสาวศิริการย์ พัฑฒิวีระนนท์ (ที่9 จากซ้าย )ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายวิชา โตมานะ(ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ สายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ที่ปรึกษาทางการเงิน ให้การต้อนรับและถ่ายภาพเป็น ที่ระลึกกับคณะนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำที่เข้าเยี่ยมชมกิจการพร้อมทั้งให้ข้อมูลกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ รองรับการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยมีนักวิเคราะห์ให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ สำนักงานใหญ่ บมจ.บิวตี้ คอมมูนิตี้ ซ.นวลจันทร์34เมื่อเร็วๆนี