มข. สานแนวคิด ปลูกผักปลอดภัย มหาวิทยาลัยมีสุข

8

มข. ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรสร้างสุข ปีที่ 8 สานสัมพันธ์ เครือข่ายโครงการปลูกผักปลอดภัยมหาวิทยาลัยมีสุข ณ แปลงผักพอเพียง อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี  นายธัญญา  ภักดี  ผู้อำนวยการกองบริหารงานกลาง ประธานเครือข่ายโครงการแปลงผักปลอดภัยมหาวิทยาลัยมีสุข สำนักงานอธิการบดี  ได้นัดหมายสมาชิกแปลงผักปลอดภัยมหาวิทยาลัยมีสุข พร้อมใจกันเก็บเกี่ยวถั่วลิสงพืชหน้าร้อนที่ร่วมกันปลูกไว้ซึ่งมีอายุครบสามเดือน เพื่อนำมาต้มให้สุกและนำไปแบ่งปัน  อันเป็นกิจกรรมดีๆ ที่หมุนเวียนกันปลูกพืชผักต่างมาเข้าสู่ปีที่ 8

นายธัญญา  ภักดี  ผู้อำนวยการกองบริหารงานกลาง ประธานเครือข่ายโครงการแปลงผักปลอดภัยมหาวิทยาลัยมีสุข มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า  “โครงการแปลงผักพอเพียงเป็นหนึ่งในโครงการที่เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของสำนักงานอธิการบดีกิจการกิจกรรมหลักคือเราจะช่วยกันเพาะพันธุ์ผักจากเมล็ดพันธุ์ผักปลูกผักในแปลงผักของเราเราเรียกว่าแปลงผักพอเพียงของสำนักงานอธิการบดี ซึ่งสมาชิกประกอบไปด้วย บุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดีจากหลายหน่วยงานมาร่วมกันเป็นเครือข่ายฯ ในปีหนึ่งๆ เราจะทำการปลูกพืชผักอยู่ ครั้ง  โดยปลูกผักหน้าหนาว สลับกับปลูกพืชบำรุงดินเช่นปลูกถั่วลิสง อย่างเช่นวันนี้ที่เรามาเก็บกัน  จากนั้นเราจะหมุนเวียนไปปลูกผักสวนครัว  พอถึงฤดูหนาวเราจะปลูกผักทั่ว ๆ ไป”

นายธัญญา  กล่าวต่อไปว่า  “แปลงผักนี้เป็นเหมือนตู้เย็นใบใหญ่ของชาวสำนักงานอธิการบดี เช้ามาก็มาเก็บผักไว้รับประทานในตอนกลางวันได้ ตอนเย็นเลิกงานก็มาเก็บผักกลับไปรับประทานที่บ้านได้  โดยร่วมกันปลูก  ช่วยกันเก็บ  ช่วยกันดูแลรักษา และแบ่งปันในที่ทำงาน  รวมไปถึงแบ่งปันไปยังครอบครัวอันเป็นที่รักของเราด้วย   สำหรับกิจกรรมในวันนี้ถั่วลิสงที่ปลูกเป็นพันธุ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ถั่วลิสงชุดนี้สมาชิกได้ร่วมกันปลูกเมื่อ เดือนที่แล้ว  ถั่วลิสงเป็นพืชที่ดูแลง่ายแค่ปลูกไว้แล้วก็รดน้ำปล่อยให้โตก็ได้ผลผลิตแล้ววันนี้เราได้เชิญชวนสมาชิกแปลงผักมาช่วยกันเก็บ ช่วยกันเด็ด ล้าง แกะ แล้วก็ต้ม  ตอนบ่ายก็จะเอาไปแจกจ่ายกันให้แจกให้กับสมาชิกที่มาช่วยกันเก็บถั่ว และสมาชิกที่ติดงานมาช่วยเก็บไม่ได้  โดยจะมีสมาชิกนำถั่วที่ต้มแล้วไปแจกให้ทุกหน่วยงาน  นอกจากนั้นถั่วที่เหลือแจกก็สามารถนำกลับไปฝากครอบครัวได้”

เมื่อมาย้อนถามว่า “แปลงผักปลอดภัยให้อะไรกับเรา?  เมื่อกลับมาคิดก็พบว่าเมล็ดผัก หรือถั่วเมล็ดเล็ก ๆ เพียงเม็ดเดียวมันเชื่อมประสานความสัมพันธ์กันระหว่างบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี แม้จะต่างหน่วยงาน แต่ก็สามารถเข้ามามีความสุขร่วมกันได้ นับว่าเป็นความสุขอยู่ในที่ทำงาน ในวันหนึ่งๆ ถ้าหากมีกิจกรรมที่เราได้ลุกมาจากโต๊ะทำงานมาสร้างสรรค์งานที่สร้างรอยยิ้มร่วมกันได้  ถือเป็นการปลูกฝังส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ซึ่ง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของท่านอธิการบดี โดยมีท่านผู้อำนวยการสำนักงานบดีที่ได้ถ่ายทอดลงมาสู่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี   หากจะกล่าวถึงว่าการร่วมมือกันระหว่างสมาชิกแปลงผักพอเพียงจะเกี่ยวโยงไปยังยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ก็จะแฝงในเรื่องของ people เป็นการให้ความสำคัญของการอยู่อย่างมีความสุขในที่ทำงาน เป็น Happy workplace ด้วยส่วนหนึ่ง  เรื่อง Ecological ในการที่ปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ เอื้อต่อความเป็นอยู่ในมหาวิทยาลัยสีเขียวช่วยกันปลูกช่วยกันสร้าง และยังเชื่อมโยงไปยัง Spiritual ในการสร้างให้เกิดพลังทีม เกิดจิตวิญญาณในลักษณะการสมานฉันท์ทำงานเป็นทีมร่วมงานกัน  มันจะแทรกซึมได้ในทุกยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  กิจกรรมปลูกผักเป็นส่วนเล็ก ๆ ครับ แต่หากพื้นฐานของบุคลากรสายสนับสนุนมีความเข้มแข็ง ร่วมไม้ร่วมมือกันในทุก ๆ กิจกรรม มันจะส่งผลไปยังกิจกรรมใหญ่ ๆ ที่เราสามารถสร้างสรรค์ร่วมกันทำต่อไปได้”  นายธัญญา ภักดี  กล่าวในที่สุด