โปรแกรมตรวจสุขภาพ “Happy Healthy Mom”

37

โปรแกรมตรวจสุขภาพ “Happy Healthy Mom” มอบการดูแลสุขภาพที่ดี เป็น “ของขวัญวันแม่”  20 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2562

โรงพยาบาลกรุงเทพ ขอมอบสุขภาพที่ดีให้กับคุณแม่ ครอบครัว รวมถึงคนที่คุณรัก ด้วย ชุดตรวจสุขภาพ “Happy Healthy Mom” เพื่อเป็นของขวัญวันแม่ในเดือนสิงหาคมนี้ ประกอบด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพหลักแต่ละช่วงวัยและชุดตรวจผู้สูงวัย (60 ปีขึ้นไป) ในราคาชุดตรวจสุขภาพเริ่มต้นตั้งแต่ 3,780 – 24,000 บาท มีชุดรายการตรวจเฉพาะทาง ชุดตรวจสุขภาพหัวใจ สุขภาพสมอง สุขภาพสตรี ตรวจตาและ เลสิก รายการตรวจเฉพาะโรค อาทิ การประเมินภาวะความดันโลหิตสูง การส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่ การบำบัดและรักษาอาการผิดปกติของอุ้งเชิงกราน ชุดตรวจต้อต่างๆ ฯลฯ

นอกจากนี้ยังมีการตรวจคัดกรองมะเร็ง ตรวจสุขภาพฟัน รายการเสริมความงาม และรายการตรวจเวชศาสตร์ชะลอวัย เพราะการตรวจสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ นำไปสู่การรักษาที่ตรงจุดและดูแลสุขภาพเพื่อร่างกายที่แข็งแรงทั้งคุณและครอบครัวที่คุณรัก ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซอยศูนย์วิจัย) สอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่โทร. 02-310-3100 Call Center โทร. 1719