นักลงทุนชาวไทยเพิ่มการลงทุน กลางกรุงลอนดอน

7

ปริมาณการลงทุนย่านใจกลางกรุงลอนดอนของนักลงทุนชาวไทย มีอัตราเพิ่มขึ้น เนื่องจากการอ่อนตัวของค่าเงินปอนด์ และราคาที่ต่ำลงกว่า 20% เมื่อเทียบกับช่วงสูงสุดของปี พ.ศ. 2560

Advertisement

มูลค่าเฉลี่ยของตลาดอสังหาริมทรัพย์ ย่านใจกลางที่สำคัญต่างๆ ของกรุงลอนดอนในไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2562 ยังอยู่ในระดับคงที่ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกนับจากไตรมาสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2558 ขณะที่ราคาทรัพย์ยังมีการลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี มูลค่าลดลงคิดเป็น -1.8% ซึ่งลดลงในระดับน้อยกว่าครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ย่านใจกลางสำคัญต่างๆของกรุงลอนดอน มีอัตราการเพิ่มขึ้นของราคาทรัพย์รายไตรมาสอยู่ที่ +1.2% ซึ่งครอบคลุมตลาดท้องถิ่นของย่านสำคัญในพื้นที่ด้านตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงลอนดอนจากฟูลแลม (Fulham) ไปจนถึงวิมเบิลดัน (Wimbledon) ซึ่งนั่นหมายความว่าพื้นที่นี้มีความแตกต่างจากพื้นที่อื่นๆ ที่ยังคงมีอัตราการเพิ่มขึ้นของราคาอย่างคงที่ต่อเนื่อง

“สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึง การขาดแคลนปริมาณอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ในตลาด ซึ่งเห็นได้อย่างเด่นชัดในพื้นที่นี้ของกรุงลอนดอน” คุณประภาพร บุญขจรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยในต่างประเทศ บริษัท ซาวิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว “จากการพูดคุยกับผู้แทนฝ่ายขายของ ซาวิลส์ ณ กรุงลอนดอนในพื้นที่ตะวันตกเฉียงใต้บอกกับเราว่า ปริมาณอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ไม่เพียงพอ ทำให้เกิดข้อจำกัดในตลาดอสังหาริมทรัพย์ท้องถิ่น ซึ่งนำไปสู่การลดความคาดหวังระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย”

“ในภาพรวมของพื้นที่ใจกลางสำคัญของกรุงลอนดอน สิ่งที่น่าประหลาดใจที่เรามองเห็นคือผลตอบแทนที่ได้จากการแข่งขันของราคา ซึ่งนั่นเป็นผลเกี่ยวเนื่องจากปริมาณอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่อย่างจำกัด และความเชื่อมั่นของผู้ซื้อที่ต้องการประกันความมั่นคงให้กับอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดท่ามกลางสภาวะตลาดที่เปราะบาง”
ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงและเป็นที่ต้องการอย่างมากในย่านสำคัญใจกลางกรุงลอนดอน ด้วยราคาที่ยังคงลดลง -0.9% ในไตรมาสนี้ ส่งผลให้ราคาตกลงปีต่อปีอยู่ที่อัตรา -3.6% ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับเมื่อปลายปี พ.ศ. 2560

ซึ่งนั่นหมายความว่า มูลค่าราคาทรัพย์โดยรวม ในย่านใจกลางกรุงลอนดอน รวมกันโดยประมาณ -20% ต่ำกว่าช่วงสูงสุดของตลาดในปี พ.ศ. 2557

“โดยทั่วไปแล้วนั่นถือเป็นตัวบ่งชี้ว่า ตลาดโดยรวมนั้นกำลังจะถึงช่วงราคาตีกลับ” คุณประภาพรกล่าว “อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงของค่าเงิน ซึ่งนั่นหมายความว่ามูลค่าราคายังคงถูกกว่า40% เมื่อเทียบกับช่วงเดือนมิถุนายนของปีนั้นสำหรับผู้ซื้อที่ใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ราคาอสังหาริมทรัพย์ในกรุงลอนดอนยังคงมีความอ่อนไหวสูงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผลมาจากความไม่แน่นอนทางการเมือง”

“จากผลจากการสำรวจในช่วงกลางเดือนมิถุนายน กว่า 90% ของผู้แทนฝ่ายขายของซาวิลส์ ณ กรุงลอนดอนระบุว่า ความไม่แน่นอนของการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป ยังคงเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ที่สุดในตลาด ณ เวลานี้”
“ซาวิลส์ได้คาดการณ์ว่าระดับความมั่งคั่งของเศรษฐกิจโลกที่สูงขึ้นจะช่วยให้อุปสงค์ของตลาดอสังหาริมทรัพย์ลอนดอนในระยะยาวจะมีอัตราเติบโตขึ้น 12.4% ใน 5 ปี”