“ทีเอ็มบี”ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ปั้นผลิตภัณฑ์ชะพลู โรงเรียนโสตศึกษา

15

“ทีเอ็มบี” มุ่งเปลี่ยนชุมชนเพื่อความยั่งยืน พร้อมต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ปั้นผลิตภัณฑ์ชะพลู โรงเรียนโสตศึกษา จ.อุดรธานี ออกสู่ตลาด

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบี (ที่ 8 จากซ้าย) พร้อมด้วยอาสาสมัครทีเอ็มบี จัดกิจกรรมส่งมอบโครงการ “พี่อาสาสอนน้องเพื่องานขายให้ยั่งยืน” แก่โรงเรียนโสตศึกษา จ.อุดรธานี โดยได้เข้าไปให้ความรู้และช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ชะพลู พืชพื้นถิ่นของทางโรงเรียนพร้อมแปรรูปให้ได้มาตรฐาน และจัดอบรมให้นักเรียน ครู มีความรู้การเป็นผู้ประกอบการ จัดทำสื่อการเรียนรู้เรื่องการตลาดและการทำธุรกิจสำหรับผู้พิการทางการได้ยินเพื่อให้โรงเรียนสามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้

นอกจากนี้ ยังมีการแนะนำเรื่องการยื่นเอกสารเพื่อขอจดทะเบียน อย. ให้กับโรงเรียนจนผ่านการพิจารณาได้รับมาตรฐาน อย. เป็นผลสำเร็จ และนำออกจำหน่ายในตลาดได้ ช่วยสร้างรายได้ให้โรงเรียน และเชื่อมประโยชน์กับชุมชนด้วยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ โดยมี นายศุภชาติ คำวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษา จ.อุดรธานี (ที่ 7 จากซ้าย) พร้อมคณะครู อาจารย์ร่วมรับมอบโครงการจากทีเอ็มบี

โครงการ “พี่อาสาสอนน้องเพื่องานขายให้ยั่งยืน” เป็น 1 ใน 40 โครงการกิจกรรมเปลี่ยนชุมชนเพื่อความยั่งยืนในปี 2562 จากทีเอ็มบีที่มุ่งสร้างประโยชน์ให้ชุมชนมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 6 ปี ภายใต้แนวคิด Make THE Difference เปลี่ยน… เพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น