AEROFLEX พาลูกค้าเยี่ยมชมกิจการของคู่ค้าที่ประเทศออสเตรเลีย

12

นางเนาวรัตน์ วิทูรปกรณ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขายและการตลาดในประเทศ บริษัท แอร์โรเฟลซ์ จำกัด หรือ AEROFLEX นำลูกค้าเข้าเยี่ยมชม Airefrig Australia Pty. Ltd. ตัวแทนจำหน่ายสินค้า AEROFLEX ในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นคู่ค้าสำคัญ โดย Mr. Bill Treby กรรมการผู้จัดการ ให้การต้อนรับ พร้อมให้ข้อมูลด้านการดำเนินธุรกิจ การบริหารจัดการและช่องการจำหน่ายสินค้า ณ เมืองเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย เมื่อเร็วๆ นี้