SCB จับมือ กฟผ. และ ACE ประกาศความสำเร็จใช้งาน Digital LG เต็มรูปแบบ

8

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือ EGAT และ นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายธีรวุฒิ ทรงเมตตา (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมบริษัทแอ๊บโซลูทคลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE โชว์ศักยภาพทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างมิติใหม่ของการออกหนังสือค้ำประกันบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital LG) เต็มรูปแบบ ผ่านระบบของธนาคารไทยพาณิชย์เป็นธนาคารแรกของไทย

Advertisement

โดยลูกค้าสามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบของธนาคารได้ทันทีไม่ต้องลงทุนพัฒนาระบบด้วยตัวเอง ยกระดับกระบวนการออกหนังสือค้ำประกัน ฉับไว ปลอดภัย ทันสมัย ปราศจากกระดาษทุกขั้นตอน โดยโรงไฟฟ้าในกลุ่ม ACE คู่ค้าของ กฟผ. เข้าร่วมใช้งานระบบ Digital LG แล้วเป็นบริษัทแรก ทั้งนี้ ACE ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน มีกำลังการผลิตรวมกว่า 200 MW ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมเสนอขายหุ้น IPO และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย