‘เซ็นทรัลเวิลด์’ คว้าอาคารเขียว มาตรฐานสูงสุด LEED Platinum

51

ศูนย์อาหาร foodwOrld เซ็นทรัลเวิลด์คว้ามาตรฐานระดับสูงสุดของ LEED Platinum จากสหรัฐอเมริกา หมวด Commercial Interior Retail – Restaurant /Cafeteria เป็นรายแรกของเอเชีย

ชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอ็น เปิดเผยว่า ศูนย์อาหาร foodwOrld ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์คว้าการรับรองมาตรฐานระดับสูงสุดของ LEED Platinum ในหมวด Commercial Interior Retail – Restaurant /Cafeteria เป็นรายแรกของเอเชีย

สำหรับแผนการปรับปรุงพื้นที่ศูนย์อาหาร foodwOrld บริเวณชั้น 7 ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งมีขนาดพื้นที่มากกว่า 2,000 ตารางเมตร และเป็นจุดที่รองรับการใช้งานมากที่สุดแห่งหนึ่งของศูนย์ฯ จึงมีความตั้งใจที่จะออกแบบให้พื้นที่ส่วนนี้เป็นต้นแบบของการอนุรักษ์และประหยัดพลังงานในระยะยาว

โดยศูนย์อาหาร foodwOrld ได้รับการออกแบบและก่อสร้างตามลักษณะของการประหยัดพลังงาน และการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ โดยตั้งเป้าหมายว่าจะช่วยลดพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในระบบแสงสว่างได้กว่า 44% และประหยัดน้ำได้กว่า 48% เมื่อเทียบกับระบบเดิม

“การได้มาตรฐานระดับสูงสุด LEED Platinum ในครั้งนี้ นับเป็นการยกระดับมาตรฐานองค์กรไทย สู่เกณฑ์ความยั่งยืนระดับโลก และเป็นเครื่องยืนยันความมุ่งมั่นของซีพีเอ็นในการพัฒนาศูนย์การค้าที่ตอบโจทย์วิสัยทัศน์ ‘Center of Life’ ศูนย์กลางการใช้ชีวิต ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน” ชนวัฒน์กล่าว

สำหรับเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ Leadership in Energy & Environmental Design (LEED) เป็นเกณฑ์การประเมินด้านความยั่งยืนของอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พลังงานที่ได้รับการยอมรับสูงสุดในโลกและได้มาตรฐานสากล