คริสตัล ส่ง นาย ณภัทร ชวนชุมชน จัดการพลาสติกอย่างมีประสิทธิภาพ

9

น้ำดื่มคริสตัล ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เดินหน้าสนับสนุนให้ชุมชนและคนรุ่นใหม่เห็นความสำคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงปัญหาขยะพลาสติก ส่ง “นาย ณภัทร” พรีเซ็นเตอร์น้ำดื่มคริสตัล นำทีมส่งมอบสถานีรักษ์โลก (Upcycling Station) ให้แก่ โครงการธนาคารศูนย์บาท วัดน้ำผึ้งชาวไร่อ้อย

นางปรางณี ไชยพิเดช ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “คริสตัล มุ่งมั่นในการเติมความสุขและความสดชื่นให้กับผู้บริโภคชาวไทย ผ่านการขยายการผลิตน้ำดื่มคริสตัลให้เพียงพอต่อความต้องการและครอบคลุมทั่วประเทศ รวมทั้งดูแลทั้งกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชม

สำหรับสายการผลิตน้ำดื่มคริสตัลแห่งใหม่นี้ ใช้เครื่องจักรนำเข้าจากประเทศเยอรมนีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้พลังงานในการผลิตต่ำ ไม่สร้างมลภาวะ รวมทั้งใช้ระบบ Wastewater Zero Discharge ในการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด โดยน้ำที่เหลือจากกระบวนการผลิตจะนำมาปรับค่า PH ก่อนปล่อยเข้าบ่อผึ่ง เพื่อนำกลับมาใช้หมุนเวียนภายในโรงงาน

นอกจากนี้ เรายังมีความตั้งใจที่จะร่วมมือกับคนในชุมชนอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความตระหนักในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการกำจัดขยะพลาสติกอย่างถูกวิธีและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด