ติดอาวุธ! นศ.บัญชี ม.ศรีปทุม เรียนรู้ตัวแบบธุรกิจ Business Model Canvas

6

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง โดย อาจารย์จิตลดา วิวัฒน์เจริญวงศ์ จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ หัวข้อ การสร้างสรรค์ตัวแบบธุรกิจ Business Model Canvas โดยได้รับเกียรติจาก ผู้เชียวชาญด้านธุรกิจ ผู้บริหารหนุ่มหล่อ ดร.ปุญญภณ เทพประสิทธิ์ CEO บริษัท เอ็มวีพี คอนซัลท์แทนท์ จำกัด มาถ่ายทอดความรู้และเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับอาวุธการทำธุรกิจ และการสร้างสรรค์ตัวแบบธุรกิจ ให้กับนักศึกษาคณะบัญชี SPU ได้รับฟัง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทำงานได้อย่างมืออาชีพต่อไป ณ ห้องเรียน ชั้น 10 อาคาร 9 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้

รู้หรือไม่ ทำไม Business Model Canvas จึงเป็นอาวุธอันแยบยลของคนทำธุรกิจ เพราะมันคือเครื่องมือที่ใช้ในการอธิบายภาพรวมธุรกิจ ไม่สำคัญว่าคุณจะเป็นผู้เล่นรายใหญ่หรือรายเล็ก หากคุณเป็นหนึ่งในผู้ค้าหรือผู้ให้บริการที่พูดได้เต็มปากว่านี่คือธุรกิจที่ทำรายได้ให้ฉัน Business Model Canvas จะทำให้ธุรกิจของคุณขับเคลื่อนไปได้อย่างก้าวหน้า

Business Model Canvas เป็นแนวคิดอันชาญฉลาดที่พัฒนารูปแบบ โดย Alex Osterwalder ซึ่งเป็นเครื่องมือในการทำธุรกิจที่ทำให้เรามองธุรกิจของตนเองได้อย่างปรุโปร่ง และทำให้ทีมรับรู้รูปแบบและปัญหาของธุรกิจไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะนำไปสู่ความรวดเร็วในการแก้ปัญหาและระดมความคิด เพราะเรามองเห็นจุดเด่นจุดด้อยของตัวเองได้ผ่านโมเดลนี้ ที่จบทุกอย่างไว้ในแผ่นผืนผ้าแผ่นเดียว โดยมากนิยมทำเป็นแผ่นใหญ่ เพื่อสามารถแปะกระดาษ post-it ลงไปได้ ทำให้สะดวกในการแก้ไข เพิ่ม หรือ ลดข้อมูล