ผลงานสุดครีเอทจากไทย คว้า 3 รางวัลชนะเลิศ  WorldStar Packaging Awards 2019

51

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจี ส่งนักออกแบบคว้ารางวัลชนะเลิศรวม 3 รางวัล ในเวทีการประกวด ออกแบบบรรจุภัณฑ์ WorldStar Packaging Awards 2019”  ที่จัดโดย World Packaging Organisation (WPO) ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก ประกอบด้วย “รางวัลชนะเลิศประเภทบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร” โดย ศิขิน อมรกิจเจริญ และ ภาษา จุ้ยชุ่ม จากบริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด ด้วยผลงาน Pork Product Package New Premium 2018” ซึ่งเป็นการออกแบบ Premium Giftset ให้กับผลิตภัณฑ์หมูแปรรูปแบรนด์ “เจ้าสัว” ที่มีจุดเด่นด้านลวดลายกราฟิกที่นำผลไม้และดอกไม้มงคลของวัฒนธรรมจีนมาประยุกต์ใช้ ประกอบการพิมพ์แบบออฟเซ็ทคุณภาพสูง เพิ่มลูกเล่นและมิติด้วยการใส่หน้าต่างฉลุที่สะท้อนถึงความหมายมงคลในการเปิดรับโอกาสใหม่ๆ ที่กำลังจะเข้ามา จึงเหมาะกับการเป็นของขวัญในทุกเทศกาล

รางวัลต่อมา คือ “รางวัลชนะเลิศประเภทชั้นแสดงสินค้า” (Point of Sale) โดย รินรดา  อนุวัฒน์มงคล จากบริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด ด้วยผลงาน Tuk Tuk ที่นำรถตุ๊กตุ๊กซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของไทยมาสร้างสรรค์เป็นชิ้นงาน จุดเด่นคือผู้บริโภคสามารถเข้าไปถ่ายรูปกับรถได้เสมือนจริง จึงเป็นการโปรโมทสินค้าและส่งเสริมการขายได้อีกช่องทาง

สุดท้าย คือ  รางวัลชนะเลิศประเภท Luxury Packaging โดย ธารทิพย์ บ่อเพ็ชร์ จากบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ด้วยผลงาน “Happiness under the  Moon (Salute to joyful life)” ซึ่งเป็นการออกแบบกล่องขนมไหว้พระจันทร์ที่นำเรื่องราวของพระจันทร์กับกระต่ายมาถ่ายทอดบนชิ้นงานผ่านลวดลายกราฟิกที่สวยงามสะดุดตา จุดเด่นคือการออกแบบและผลิตจากกระดาษรีไซเคิลแต่มีความแข็งแรง สามารถหิ้วได้ ลดการใช้ถุง และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกด้วย

เอสซีจีมีความภาคภูมิใจที่นักออกแบบของไทยสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ และยังคงมุ่งมั่นสนับสนุนการออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและยกระดับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของไทยให้ทัดเทียมนานาชาติ ตลอดจนส่งมอบสินค้าและบริการด้านบรรจุภัณฑ์ให้ลูกค้าอย่างครบวงจรและยั่งยืนต่อไป