นางงามหูหนวก ตัวแทนสาวไทยบนเวทีแห่งความเท่าเทียมระดับนานาชาติ

38

ท่ามกลางความหวือหวาของการประกวดสาวงามในเวทีต่างๆ อันเป็นเส้นทางอันเจิดจรัสที่สาวงามฝันหา ในมุมหนึ่งของเวทีระดับโลก ยังให้ความสำคัญต่อความเท่าเทียม โดยมีการจัดประกวด นานาชาติ Miss & Mister Deaf World 2019 and Europe and Asia ขึ้น และประเทศไทยก็ได้ทำการคัดเลือกนางงาม  “คนพิการต้นแบบ” เป็นตัวแทนในการประกวดครั้งนี้ด้วย

นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมแสดงความยินดีและให้กำลังใจ พร้อมมอบช่อดอกไม้ แด่นางสาวกาญจนา พิมพา Miss Deaf Thailand 2019 (นางงามหูหนวก) เป็นตัวแทนประเทศไทยจะเดินทางไปประกวดในเวทีระดับนานาชาติ Miss & Mister Deaf World 2019 and Europe and Asia ณ ประเทศแอฟริกาใต้ ระหว่างวันที่ 12 – 22 กรกฎาคม 2562 ณ เวทีย่อยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการ (พก.) อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

นางธนาภรณ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีภารกิจในการพัฒนาศักยภาพและคุ้มครองสิทธิคนพิการ โดยมีแนวทางในการดำเนินงาน ประกอบด้วย การบูรณาการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของชาติ เสริมสร้างสังคมที่ปราศจากอุปสรรคและขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ และพัฒนาองค์กรด้านคนพิการให้เข้มแข็ง โดยได้บูรณาการงานกับเครือข่ายทุกภาคส่วนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการอย่างครอบคลุมและทั่วถึง และการเสริมพลังคนพิการและชุมชน เพื่อสร้างโอกาสและความเท่าเทียมในสังคม การยกย่องคนพิการที่ได้รับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างเจตคติเชิงบวกของสังคมที่มีต่อคนพิการ

“วันนี้ในนาม พก. ขอแสดงความยินดีและให้กำลังใจกับ นางสาวกาญจนา พิมพา หรือ น้องปุ๊กกี้ Miss Deaf Thailand 2019 (นางงามหูหนวก) เป็นตัวแทนประเทศไทยก่อนจะเดินทางไปประกวดในเวทีระดับนานาชาติ Miss & Mister Deaf World 2019 and Europe and Asia ณ ประเทศแอฟริกาใต้ ระหว่างวันที่ 12 – 22 กรกฎาคม นี้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของคนพิการและขออวยพรให้ประสบความสำเร็จในการเข้าร่วมประกวดในเวทีระดับนานาชาติ ในฐานะตัวแทนของประเทศ ที่จะนำศิลปะวัฒนธรรมไทยไปเผยแพร่ในเวทีระดับโลก และนับเป็น “คนพิการต้นแบบ” ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีในการพัฒนาศักยภาพตนเอง เป็นต้นแบบของคนพิการในการเอาชนะข้อจำกัดทางร่างกาย แสดงศักยภาพและความสามารถจนเป็นที่ยอมรับ ขอเป็นกำลังใจในการทำหน้าที่ในฐานะ Miss Deaf Thailand 2019 และการเป็นแบบอย่างที่ดีของคนพิการ ต่อไป” นางธนาภรณ์ กล่าว

สำหรับ นางสาวกาญจนา พิมพา หรือ ปุ๊กกี้ อายุ 19 ปี พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย เป็นชาวจังหวัดอุดรธานี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี กำลังศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปี 2 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยเข้าร่วมประกวด Miss & Mister Deaf Thailand 2019″ เป็นการประกวดของเวทีแห่งความเท่าเทียมและความสามารถของคนหูหนวก และได้รับได้รับตำแหน่ง Miss Deaf Thailand 2019 พร้อมรางวัลพิเศษอีก 4 รางวัล คือ 1. รางวัลชุดว่ายน้ำยอดเยี่ยม 2. รางวัลชุดประจำจังหวัด “ชุดทะเลบัวแดง” 3. รางวัลขวัญใจจิตอาสา 4. รางวัลแสดงความสามารถรำไทย