“SACICT” สานโปรเจกต์ “เส้นทางสายผ้าทอ (Weaving Streets2019)

11
นางอัมพวัน พิชาลัย

“SACICT” สานโปรเจกต์ “เส้นทางสายผ้าทอ (Weaving Streets2019)” คัดสรร 12 ครูช่างผ้าพื้นถิ่นร่วมกับดีไซเนอร์ชั้นนำ จัดแสดงแฟชั่นโชว์สุดอลังการ ภายในงาน “ฝ้ายทอใจ ครั้งที่ 12”

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ศ.ศ.ป. หรือ SACICT สานต่อโครงการ “เส้นทางสายผ้าทอ (Weaving Streets2019) ผ้าพื้นถิ่นนวัตศิลป์สู่สากล ซึ่งที่ผ่านมา SACICT ได้มุ่งเน้นการส่งเสริมให้รู้จักเส้นทางของผ้าทอมือในภูมิภาคต่างๆ นำมาต่อยอดโดยร่วมกับดีไซเนอร์ชั้นแนวหน้าของเมืองไทยมาร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาชิ้นงาน ด้วยการนำผ้าพื้นถิ่น เช่น ผ้าพื้นเมือง ผ้าจากชนเผ่าชาติพันธุ์ และผ้าฝีมือชาวบ้านและชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ มาเพิ่มมูลค่าสร้างแบรนด์เป็นของตนเอง ซึ่งปีนี้ได้จัดเป็นปีที่ 4 แล้ว วัตถุประสงค์หวังสร้างตัวตนคนทอผ้า นำภูมิปัญญามาพัฒนาสู่แบรนด์ผลิตภัณฑ์แฟชั่นในชีวิตประจำวัน หรือ “Crafts Fashion Brand” พร้อมเปิดตัวและทดสอบตลาด ภายในงานฝ้ายทอใจ ครั้งที่ 12 ซึ่งมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 27- 30 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ที่ผ่านมา

นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ กล่าวว่า SACICT ได้มุ่งเน้นพัฒนาทักษะการผลิตของกลุ่มสมาชิก ช่าง/ชุมชน ครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม หรือทายาทช่างศิลปหัตถกรรมประเภทงานผ้า ด้วยการจัดฝึกอบรมด้านการออกแบบ การตัดเย็บ ให้แก่ครูช่างผู้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ในระดับเริ่มต้นถึงระดับมืออาชีพ และได้คัดสรรครูช่างฝีมือการทอผ้า 12 ท่าน มาร่วมโครงการฯ ศึกษาแนวคิดร่วมกับดีไซเนอร์ชั้นนำของไทย ถึงเทคนิคการออกแบบ การตัดเย็บผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และเทรนด์การตลาด พร้อมแปรรูปผ้าพื้นถิ่นเป็นสินค้าแฟชั่น ภายใต้โครงการ “เส้นทางสายผ้าทอ” (Weaving Streets 2019) ที่สะท้อนถึงความเป็นตัวตนของแต่ละบุคคล และพัฒนางานหัตถศิลป์จากผ้าทอพื้นถิ่นให้เป็นเสื้อผ้าแฟชั่นที่มีความร่วมสมัยและเข้าถึงวิถีชีวิตปัจจุบัน

ภายในโครงการฯ ได้มีการจัดกิจกรรมอบรมผู้ร่วมโครงการฯ เริ่มจากการอบรมด้าน การวิเคราะห์ศักยภาพตนเอง และจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ เพื่อนำไปสู่การออกแบบชิ้นงาน การวิเคราะห์แบรนด์สินค้า จุดแข็ง จุดอ่อน กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของแต่ละรายเพื่อนำมาพัฒนาเป็นสินค้าในคอลเลคชั่น โดยมี ผศ.ดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ ที่ปรึกษาโครงการฯ และคุณณัฎฐ์ มั่งคั่ง ดีไซเนอร์ชื่อดังของเมืองไทยเป็นวิทยากรในการให้คำแนะนำของแต่ละแบรนด์ โดยมีการสอนด้านการออกแบบและเชื่อมโยงรูปแบบ ให้เข้ากับวัตถุดิบและสีการวิเคราะห์แบบร่างสเก็ตช์ และการเลือกสรรวัตถุดิบและสี ให้สอดคล้องกับแนวทางการออกแบบ จากนั้นเป็นการอบรมเชิงลึก ด้านการสร้างและพัฒนาต้นแบบชิ้นงานเป็น ต้นแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมได้ทำการผลิตชิ้นงาน เป็นคอลเล็กชั่นของตนเองสำหรับการจัดแสดงแฟชั่นโชว์และจำหน่ายในงานฝ้ายทอใจ ครั้งที่ 12

งานนี้สำหรับแฟนพันธุ์แท้คนรักผ้าพื้นถิ่น ยังได้มีโอกาสร่วมชมผลงานฝีมือครูช่างงานหัตถศิลป์ผ้าทอพื้นถิ่น ที่ได้มาร่วมรังสรรผลงานแฟชั่นที่มีความร่วมสมัย ในคอลเลคชั่นพิเศษ เสื้อผ้าแฟชั่นและ Accessories มากกว่า 40 ชิ้น ล้วนเป็นผลงานจากฝีมือผู้เข้าอบรมโครงการ “เส้นทางสายผ้าทอ (Weaving Streets2019) ผ้าพื้นถิ่น นวัตศิลป์สู่สากล ซึ่งได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีเฉพาะภายในงาน “ฝ้ายทอใจ ครั้งที่ 12” นี้เท่านั้น หรือติดตามได้ที่ https://www.facebook.com/sacict/